ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Женченко Марина Іванівна

11.02.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 2000 видавн.-поліграф. ф-т НТУУ «КПІ» за спец. «Видав. справа та редагування». Працювала: 1998–2004 ред., пров. ред. вид-ва ВР України «Парламентське вид-во», 2003 старш. викл. каф. документознавства КНУКіМ. У Київ. ун-ті: з вер. 2004 асист. каф. видавничої справи та редагування, з грудня 2010 р. – доцент. каф. видавничої справи та редагування. Кандидат дис. «Видання правничої літератури в Україні: історичний, типолого-тематичний та редакційно-видавничий аспекти» (2008). Викладає нормат. курси: «Заг. та спец. бібліографія», «Книжкові видання», «Книгозн. та бібліотекозн.», «Основи редагування», спецкурс «Психологічні закономірності творення книги». Досліджує теорію і практику бібліограф. діяльності, методику редагування та підготовки до друку офіц. і наук. видань, проблеми наук. комунікації. Нагороджена пам’ятною медаллю ВР України «10 років незалежності України». Автор понад 30 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Основи комп’ютерної графіки: Adobe Photoshop CS. К., 2008; Робота з проектами нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України: організаційно-правові, редакційні та технічні аспекти. К., 2009; Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках джерел до наукових робіт: у зв’язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. К., 2010; Загальна та спеціальна бібліографія: навч. посіб. К., 2011.

Автор: І.М.Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи