ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Високопродуктивних систем обробки інформації науково-дослідна лабораторія Високопродуктивних систем обробки інформації науково-дослідна лабораторія

Високопродуктивних систем обробки інформації НДЛ утворена у 1983. Наук. кер. лаб. – зав. каф. мат. інформатики, д-р фіз.-мат. наук, проф. А.В. Анісімов. Перший зав. лаб. – канд. фіз.-мат.наук А.А.Дідовик, тепер лаб. очолює канд. фіз.-мат. наук, проф. Вергунова І.М. Лаб. створено з метою підсилення наук.-досл. робіт каф. мат. інформатики. Зусиллями співроб. каф. та лаб. одними з перших на Україні започатковано дослідження в напрямку мовної інженерії (системи діалогу з ЕОМ природною мовою, генерування зв’язних текстів (чародійні казки)), трьохвимірної комп’ютерної графіки. На базі створеного спец. навч. комплексу (дванадцять терміналів СМ 14-20) викл. Глибовець М.М. та Кулябко П.П. вперше в ун-ті провели практичні та лаб. роботи з програмування в комп’ютерному класі. Наук. інтереси лаб. та каф. охоплюють сучас. напрями інформатики: рекурсивно-паралельні перетворювачі інформації та їх використання, дискретні процеси обробки інформації, системи паралельного програмування, локальні алгоритми на дискретних структурах, алгоритми асоціативно-локального пошуку в семантичних мережах, комп’ютерна лінгвістика, квантові алгоритми, проблематика штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, захист інформації в комп’ютерних мережах, інтелект. бази знань, розподілені обчислення, комп’ютерні системи підтримки дистанційного навчання. <i>І.М.Вергунова.</i>

Вергунова Ірина Миколаївна

  • Останні зміни:
15.10.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач лабораторії.
1988 закінчила ф-т кібернетики, 1995 – асп. ф-ту кібернетики (каф. моделювання складних систем) Київ. ун-ту, з 1995 – наук. співроб, старш. наук. спів роб. лаб. методики та практики обчисл. експерименту; з 2001 – зав. НДЛ «Методики і практики обчислювального експерименту»; з 2006 – зав. НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації».

Читати далі >Дідовик Анатолій Андрійович

  • Останні зміни:
30.07.1942

Місце народження: с. Покровка, Усурійський р-н, Примор. край, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
1965 закінчив мех.-мат. ф-т, 1968 – асп-ру ф-ту, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1967 працює в ун-ті на посадах: асист., старш. викл. каф. мат. лінгвістики ф-ту кібернетики; з 1980 – старш. наук. співроб., зав. НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації» ф-ту кібернетики (до 2001).

Читати далі >Товмаченко Василь Миколайович

  • Останні зміни:
26.12.1941

Місце народження: м. Новоукраїнка, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
1964 закінчив фіз.-техн. ф-т Харків. ун-ту (тепер ім. Д. Каразіна), 1977 - асп-ру МДУ, каф. фіз. хімії. З 1999 - в Київ. ун-ті на посаді старш. наук. співроб.; з 2001 по 2006 - зав. НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації» ф-ту кібернетики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи