ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ядерної фізики кафедра Ядерної фізики кафедра

Створена за ініціативи акад. О.І. Лейпунського у верес. 1945. Перший випуск спеціалістів (9 чол.) у 1947. Після переїзду О.І. Лейпунського до фізико-енергетичного ін-ту (м. Обнінськ) з 1947 каф. керував акад. М.В. Пасічник. У 1961-88 каф. очолював проф. В.І. Стрижак. Нині керує каф. проф. І.М.Каденко. Під кер. акад. Пасічника М.В. почалась розбудова каф.: побудовано окремий корпус проблемної лаб. та каф. Змонтовані електростатичний прискорювач на 2.5 МеВ, бетатрон на 50 МеВ та низьковольтний прискорювач-генератор швидких нейтронів, магнітний бета-спектрометр. Повністю закінчено буд-во ядерної корпусу в 1965 та створено сучасну наук. та навч. базу. Наук. напрямок каф. започаткований академіками О.І. Лейпунським та М.В. Пасічником – фізика швидких нейтронів. Досліджувалася взаємодія швидких нейтронів з ядрами та речовиною. З цією метою розроблялись і виготовлялись нейтронні генератори, як імпульсні в наносекундному діапазоні (для спектрометрії швидких нейтронів за методом часу прольоту) так і сильнопоточні в неперервному режимі з виходом нейтронів до 10<sup>11</sup> н/с. Результати вимірювань перерізів взаємодії швидких нейтронів з ядрами включені до банку даних міжн. б-ки МАГАТЕ. Метод. розробки та результати наук. досліджень знайшли широке застосування в ядерн. фізиці, енергетиці та для контролю навкол. середовища. Підтримуються найтісніші наук. зв'язки каф. з ІЯД НАН України (Київ), Ін-том атомної енергії ім. І.В. Курчатова (Москва), Дебреценським ун-том (Угорщина), Ін-том ядерних досліджень GSI (Німеччина), Німецьким ін-том синхротронів (Гамбург, Німеччина), Аргонською Нац. лаб. (США), Міжн. агентством з атомної енергії МАГАТЕ (Австрія), Ін-том ядерної досліджень в Любляні (Словенія) та ін. Отримали Держ. премію УРСР за розробку і створення джерел швидких нейтронів у 1986 В.І Стрижак, Г.І.Применко, О.С.Кухленко , 2000 – Держ. премію України в галузі науки та техніки за розробку і створення апаратурних ко мплексів та їх застосування в ядерн. фізиці, енергетиці І.М.Каденко, Б.Ю.Лещенко , В.К.Майданюк, Г.І.Применко , Г.О.Прокопець , В.А. Шевченко. Здійснюється підготовка фахівців з експерим. ядер. фізики та ядер. енергетики (безпека ядерної реакторів), а в останні роки також і фахівців з фізики високих енергій. Серед випускників каф. понад 30 д-рів наук та 150 канд. наук. Літ-ра: Действительно ли в Чернобыльском саркофаге происходят всплески цепной реакции // Факты и комментарии, 1999. 13 лист., № 212 ; Нові ядерно-фізичні апаратурні комплекси гарантують безпечність атомних електростанцій // Світ (Наука, освіта, техніка, прогрес), 2000. груд. №45-46 ; Над особисте було його суттю // Київський університет, 2002. №2, лют. Лещенко Б., Применко Г.

Безшийко Олег Анатолійович

 • Останні зміни:
19.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1986 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, спеціалізація - ядерна фізика. В Київ. ун-ті: з 1986 стажист дослідник, інж. НДЛ, мол. наук. співроб, зав. учб. лаб., асист., доц. каф. експериментальної ядерної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Гуртовий Михайло Єфремович

 • Останні зміни:
16.03.1912- 11.09.1981

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: професор, перший декан фізичного факультету.
У 1936 закінчив фізико-математичний факультет Київського університету. В Київ. ун-ті працював з 1937 р. на кафедрі електрофізики. Весною 1940 після розділу фіз.-мат. ф-ту на фізичн. і мех.-мат. був призначений першим деканом фізичного ф-ту та Головою Вченої ради фіз. та мех.-мат. ф-тів. З 1951 р. перейшов повністю в КДУ. В 1971 р. був обраний на посаду професора кафедри ядерної фізики КДУ.

Читати далі >Єрмоленко Руслан Вікторович

 • Останні зміни:
06.04.1977

Місце народження: с. Юрківка Запорізька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчив  фізичний факультет Київ. ун-ту зі спеціал. «Фізика ядра, елементарних часток та високих енергій». У Київ. ун-ті працює з 2002 асист.

Читати далі >Каденко Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
08.02.1962

Місце народження: м. Костянтинівка Донецька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри ядернної фізики.
Лауреат Держ. премії України в галузі науки та техніки за розробку і створення апаратурних комплексів та їх застосування в ядерній фізиці та енергетиці (2000). В 1984 р. закінчив каф. ядерної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту, 1989 асп-ру. З 1984 працює в Київ. у-ті: 1986 89 стажист-дослідник, 1989 91 мол. наук. співроб., 1997 2000 доц. каф. ядерної фізики, 2000 зав. каф. ядерної фізики.

Читати далі >Кондратьєв Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
14.01.1961

Місце народження: c. Малишево, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1984 закінчив  фіз. ф-т МДУ. З 2003 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту.

Читати далі >Лейпунський Олександр Ілліч

 • Останні зміни:
07.12.1903- 14.08.1972

Місце народження: с. Драглі Гродненська область .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН УРСР (1934). В 1926 закінчив Ленінгр. політех. ін-т. 1933-1937 дир. ХФТІ. 1944-1950 дир. Ін-ту фізики АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1945-47 запрошений для підготовки спеціалістів з ядерної фізики. На фізичному факультеті заснував каф. будови речовини (нині – каф. ядерної фізики). З 1947 працював у Фіз.-енергетичному ін-ті (Росія), де був наук. кер. програми зі створення реакторів на швидких нейтронах. Від серпня 1949 - наук. кер. ФЕІ (Росія), з 1950 - наук. керівник програми створення в СРСР ядерних реакторів на швидких нейтронах.

Читати далі >Лещенко Борис Юхимович

 • Останні зміни:
29.11.1935

Місце народження: с. Липляни Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
У 1958 закінчив Київ. ун-т. Працює в Київ. ун-ті з 1957 на посадах: лаб., інж, старш. інж. (1957-63), старш. наук. співроб. ПЛ ядерної фізики (1963 –78),  1978–2011 доц. каф. ядерної фізики.

Читати далі >Німець Олег Федорович

 • Останні зміни:
13.02.1922- 29.05.2002

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Засл. діяч науки і техніки України, акад. НАН України. Закінчив КПІ. У 1954 – 85 працював у Київ. ун-ті.

Читати далі >Оніщук Юрій Миколайович

 • Останні зміни:
26.01.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1985 закінчив  Київ. ун-т. З 1985 працює на каф. ядерної фізики на посадах: старш. лаб., інж., старш інж., інж. 1-ї кат. каф., асист., доц.

Читати далі >Пасічник Митрофан Васильович

 • Останні зміни:
17.06.1912- 08.11.1996

Місце народження: с. Жирківка Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри ядерної фізики.
Академік АН УРСР (1961). Засл. діяч науки України" (1962). У 1931 р. закінчив Полтавський інститут соціального виховання. Після війни працював у Київ. ун-ті брав участь у створенні, а потім став і завідувачем кафедри ядерної фізики (1947-60).

Читати далі >Плюйко Володимиp Андpiйович

 • Останні зміни:
27.05.1950

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1972 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: 1972–85 старший інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, з 2000 професор кафедри ядерної фізики.

Читати далі >Применко Георгій Іванович

 • Останні зміни:
11.07.1934

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957 закінчив каф. ядерної фізики Київ. ун-ту. У Київському університеті: інженер-конструктор (1957-1961), молодший науковий співробітник (1961-1966), старший інженер (1968-1970), старший науковий співробітник (1970-1976), старший викладач (1976-1979), доцент (1979-1993), професор (з 1993), заступник декана з наукової роботи (1985-1995), завідувач кафедри ядерної фізики (1996-2000), професор кафедри ядерної фізики (з 2000).  

Читати далі >Прокопець Геннадій Олександрович

 • Останні зміни:
01.09.1937- 20.02.2013

Місце народження: м. Маргелан Узбекистан.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив радіофізичний факультет, асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працював у 1959- 87 на посадах: від наук. співроб. до проф. каф. ядерної фізики. Проф. (1989), 1988-1996 зав. каф. ядерної фізики фізичного факультету, 1996-2003 проф. каф. ядерної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Сітько Сергій Пантелеймонович

 • Останні зміни:
01.04.1936

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1958 закінчив Київ. ун-т. У 1958-86 працював на каф. ядерної фізики фізичного факультету викл., доц., проф., викладав курс ядер. фізики, спецкурси.

Читати далі >Стрижак Василь Іванович

 • Останні зміни:
21.01.1917- 02.09.1998

Місце народження: с. Іванівка, Миколаївська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри ядерної фізики.
Закінчив 1948 фізичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру відділу ядерної фізики Ін-ту фізики АН України під кер. акад. О.І. Лейпунського. Після захисту канд. дис. працював до 1961 на посадах наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту фізики. У Київ. ун-ті: 1961 – 88 зав. каф. ядерної фізики, 1971-75 декан фізичного факультету.

Читати далі >Шевченко Валерій Андрійович

 • Останні зміни:
13.02.1939- 10.07.2010

Місце народження: с. Шаталово Смоленська область.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1966 закінчив каф. ядерної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту. В ун-ті працював з 1966 на посадах: старш. інж, старш. наук. співроб, асист., доц., проф. кафедри ядерної фізики.

Читати далі >Широков Сергій Васильович

 • Останні зміни:
24.04.1938

Місце народження: м. Нижній Тагіл, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1961закінчив  Уральський політех. ін-т., фіз.–техн. ф.-т за спеціальністю інж.–фізик. 1981 – 2000 доц каф. ядерної фізики фізичного факультету Київ.ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи