ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лещенко Борис Юхимович

29.11.1935

Місце народження: с. Липляни Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.

У 1958 закінчив Київ. ун-т. Працює в Київ. ун-ті з 1957 на посадах: лаб., інж, старш. інж. (1957-63), старш. наук. співроб. ПЛ ядерної фізики (1963 –78), з 1978–доц. каф. ядерної фізики. Одночасно з 1988 року читає лекції в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”. У 1972 захистив канд. дис. “Дослідження розсіяння нейтронів з енергією 14 МеВ ядрами титану, заліза, цирконію та ітрію методом часу прольоту”. Наук. робота в області фізики швидких нейтронів. Розробка прискорювачів, дослідження взаємодії швидких нейтронів з ядрами та речовиною. Для цього Л. було спроектовано та виготовлено унікальний спектрометр швидких нейтронів за часом прольоту, розроблено і створено експерим. методики на базі цього спектрометра. Проведено виміри кутових розподілів пружного та непружного розсіяння нейтронв з енергією 14 МеВ на ядрах середньої ваги та спектрів гамма-квантів в широкому діапазоні енергій. Диференціальні перерізи непружного розсіяння нейтронів для ядер, що вивчалися, отримано вперше. Проведено вимірювання спектрів нейтронів за плоскими зразками (пластинами), та спектрів нейтронів витоку із сферичних зразків (моделей бланкету термоядерного реактора) з центральним джерелом 14 МеВ нейтронів. Розроблено методику та проведено виміри (в співавторстві) перерізів реакцій (n,γ), (n,p) та (n,α) на індії при енергії нейтронів 14 МеВ. Результати отримано вперше і підтверджено пізніше роботами інших авторів. Отримані нейтронні константи включені в Міжн. Бібл-ку ядерних констант ЕХFОR при МАГАТЕ, частково опубліковані в монографії "Физика быстрых нейтронов" (М., Атомиздат, 1977). Активно підтримував наук. зв'язки з Ін-том експериментальної фізики Дебреценського ун-ту (Угорщина) та Ін-том атомної енергії ім. Курчатова (м. Москва). Лауреат Держ. Премії України в галузі науки і техніки-2000. Читає лекції з заг. курсу “Фізика атомного ядра та елементарних частинок” та ряд спецкурсів: „Методи реєстрації ядерного випромінювання”, „Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною”, „Детектори ядерного випромінювання”, „Прискорювачі заряджених частинок”, „Сучасні напрямки розвитку прискорювальних комплексів заряджених частинок(колайдери)” та ін. Під керівництвом Л. захищено 2 канд. дисертації. В 1986 р. брав безпосередню участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Нагороджений 2 медалями. Автор понад 130 наук. праць. Осн. праці: Вопросы физики быстрых нейронов. Спектрометрия быстрых нейтронов по времени пролёта. К., 1973; Физика быстрых нейтронов. М., 1977.

Автор: Оніщук Ю.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи