ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прокопець Геннадій Олександрович

01.09.1937- 20.02.2013

Місце народження: м. Маргелан Узбекистан.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив радіофізичний факультет, асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працював у 1959- 87 на посадах: від наук. співроб. до проф. каф. ядерної фізики. Проф. (1989), 1988-1996 зав. каф. ядерної фізики фізичного факультету, 1996-2003 проф. каф. ядерної фізики фізичного факультету. Захистив канд. дис. “Кутові кореляції у реакції n,2n” (1969), докт. дис.: “Емісія нуклонів і гамма-квантів в реакціях під дією швидких нейтронів ( En≤ 22 МеВ)” (1983). Осн. напрями наук. досліджень: фізика швидких нейтронів, експерим. та теорет. дослідження механізму ядер. реакцій під дією нейтронів з енергіями 14 МеВ, теорет. дослідження закономірностей перебігу у часі ядер. реакцій, прикладні застосування ядерно-фізичних методів, зокрема дослідження радіац. стійкості нових матеріалів, та дослідження в галузі мед. дозиметрії. В останні роки працював над фундамент. проблемою квантової фізики, яка має пріоритетний характер – експерим. дослідження можливості спонтанних переходів молекул речовини до ядер. конфігурації. Протягом багатьох років вів нормат. курс “Фізика атомного ядра і елементарних частинок” для студентів фізичного факультету. За роки роботи на каф. ядерної фізики читав практично всі спецкурси фундамент. і приклад. циклів: “Нейтронна фізика”, “Прикладні методи ядер. фізики”, “Вступ до фізики ядер. реакторів”, “Сучасні методи ядернофізичного експерименту”, “Ядер. спектроскопія”, “Поляризаційні процеси в ядер. фізиці” та інші. У 1986 брав участь в роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2000). Брав участь у міжн. наук. конф. в Росії, Німеччині, Швеції. Під його кер. захищено 6 канд. дис. Автор близько 150 наук. статей. Осн. праці: Физика быстрых нейтронов. М., 1977. Похований на Байковому кладовищі.

Автор: Б.Ю. Лещенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи