ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


«Ядерної спектроскопії» НДЛ «Ядерної спектроскопії» НДЛ

НДЛ «Ядерної спектроскопії» була перейменована з Проблемної Лабораторії Ядерної Фізики Київського Гуманітарного Університету (КГУ) в 1991 році. Проблемна  Лабораторія Ядерної Фізики КГУ була організована за наказом МВССО СССР №97 від 26.01.54 року. Постановою ГКНТ СМ СССР по питанням праці та зарплати №84 от 08.02.61 їй присвоєна 2 категорія . Лабораторія створена з метою стимуляції науково дослідної роботи та покращення  підготовки спеціалістів в галузі ядерної фізики в Київському Гуманітарному Університеті. Завідувачами Проблемної Лабораторії Ядерної Фізики були Гончар В.Г. (1956-1960), Криштаб Г.С. (1960-1961), Бобирь В.В. (1965-1967), Сенченко В.І. (1967-1968), Тоцький Ю.І. (1968-1977), Майданюк В.К. (1977-2006)
НДЛ «Ядерної спектроскопії» займається дослідженням структури атомних ядер, дослідженням механізмів ядерних реакцій, експериментальним визначенням поперечних перерізів взаємодії ядер зі швидкими нейтронами. На базі НДЛ «Ядерної спектроскопії» працює два нейтронні генератори: НГ-300/15 (Нейтронний генератор з великим потоком нейтронів до 5-1011 нейтронів в секунду з енергіями нейтронів -14.6 МеВ або 2.5 МеВ), та ІНГ-200 (імпульсний нейтронний генератор, який дозволяє проводити дослідження перерізів ядерних реакцій з розділенням фону від нейтронів та супутніх гамма-квантів). З використанням нейтронних генераторів НГ-300/15 та ІНГ-200 та за допомогою нейтронно-активаційного аналізу проводяться дослідження по визначенню перерізів взаємодії швидких нейтронів з ядрами. Результати вимірювань перерізів взаємодії швидких нейтронів з ядрами включені до міжнародної бази експериментальних даних (EXFOR) для використання  в різних галузях науки та техніки, тощо. З аналізу отриманих експериментальних даних по перерізам взаємодії ядер з швидкими нейтронами тестуються моделі опису радіаційно-силових функцій та густин ядерних рівнів, досліджуються механізми перебігу ядерних реакцій та структура ядер.

Штат НДЛ «Ядерної спектроскопії»
1. Горбаченко Олександр Миколайович – завідувач НДЛ, кандидат фіз.-мат. наук.
2. Сєдов Юрій Олександрович – провідний інженер.
3. Тараканов Валерій Костянтинович -– провідний інженер.
4. Каденко Артем Олександрович – інженер 1-ї категорії.
5. Семіхов Андрій Володимирович – інженер 1-ї категорії.
6. Остапчук Оксана Анатоліївна –технік 1-ї категорії.
Завідувачі Проблемної Лабораторії Ядерної Фізики
по роках:
Гончар Вадим Григорович
(1956-1960)
Криштаб Георгій Сергійович
(1960-1961)
Бобир Володимир Володимирович
(1965-1967)
Сенченко В’ячеслав Іванович
(1967-1968)
Тоцький Юрій Іванович
(1968-1977)
Майданюк Володимир Карпович
(1977-2006)
(08.09.1937, м. Ленінакан, тепер м. Гюмрі, (Вірменія). Старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук. В 1960 закінчив радіофізичний ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г Шевченка за спеціальністю радіофізика та електроніка, присвоєна кваліфікація радіофізик (ядерна фізика). Працює в університеті з 1960 на посадах молод. наук. співробітника, ст. наук. співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії. В 1971 захистив канд. дисертацію “Дослідження схем розпаду 96Nb, 96Tc, 194Re та 184mRe”. Основний напрямок наукової роботи – бета-, гамма- ядерна спектроскопія, експериментальне дослідження перерізів ядерних реакцій (n, x) на термоядерних нейтронах. Розробник оригінальної ядерно-спектрометричної апаратури, учасник програми по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Автор близько ста наукових публікацій. Нагороджений медалями. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки   2000.

Завідувач НДЛ «Ядерної спектроскопії»
Горбаченко Олександр Миколайович

Горбаченко Олександр Миколайович

  • Останні зміни:
13.03.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: Завідувач НДЛ «Ядерної спектроскопії».
У 2001 закінчив к-ру ядерної фізики фіз. ф-ту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. В університеті навчався і працював на к-рі ядерної фізики з 2001 на посадах: аспіранта (2001-2004), молод. наук. співробітника (2004-2006), в.о. завід. лаборат. (2006), наук. співробітника (з 2007). Завідувач НДЛ «Ядерної спектроскопії».

Читати далі >Майданюк Володимир Карпович

  • Останні зміни:
08.09.1937

Місце народження: м. Гюмрі, Вірменія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В 1960 закінчив радіофізичний ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г Шевченка за спеціальністю радіофізика та електроніка, присвоєна кваліфікація радіофізик (ядерна фізика). Працював в університеті  1960-2006 на посадах молод. наук. співробітника, ст. наук. співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії.

Читати далі >Теренецький Костянтин Олегович

  • Останні зміни:
17.03.1943

Місце народження: м. Пенза, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1965 закiнчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «Фізика атомного ядра». У Київ. ун-ті працював на посадах 1965-75: старш. лаб., інж, мол. наук. спiвроб., старш. наук. спiвроб. каф. ядерної фізики фізичного факультету. Старш. та 1975 пров. наук. спiвроб.

Читати далі >Фурсаєв Олександр Валентинович

  • Останні зміни:
09.10.1944- 02.11.2005

Місце народження: м. Балашов, Росія .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Ядерна спектроскопія».
У 1968 закінчив Київ. ун-т. В ун-ті працював з 1968: асист., старш. виклад., асп., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи