ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Юридичний факультет Юридичний факультет

Юридичний факультет у складі Київ. ун-ту відкрито 1835. Першим деканом був І. Данилович. Згідно зі Статутом Київ. ун-ту від 1833 на юрид. ф-ті вивчалися: енциклопедія права (заг. системат. огляд закон-ва); осн. закони та уложення Рос. імперії, закони про громадян. стан людей у державі; цивіл. закони (заг. та особливі), зокрема кредит., торг., фабричне закон-во та локальне (звичаєве) право; кримінал. закон-во; закони благочинства; закони про держ. зобов’язання і фінанси, рим. право та його історія, церковне право. Першим проф. ф-ту по каф. рим. права був О. Міцкевич. Серед видатних проф. К. Неволін, С. Богородський, С. Орнатський, А. Федотов-Чеховський, М. Іванішев, В. Незабитовський, О. Романович-Славатинський, Ф. Леонтович, М. Владимирський-Буданов, Є. Спекторський, О. Ейхельман, О. Кістяківський, Б. Кістяківський,. В. Демченко та ін. Згідно із Заг. Статутом імп. рос. ун-тів від 18 червня 1863 на юрид. ф-ті, який об’єднував 13 проф. і 6 доц., читалися наступні правнич. дисципліни: енциклопедія права (юрид. та політ. наук, історія філософії права); історія важливіших інозем. закон-в (давніх і нових); історія рус. права; історія слов’ян. закон-в; рим. право (історія рим. права, догматика рим. цивіл. права, візантійське право); держ. право (теорія держ. права, держ. право важливіших інозем. держав, руське держ. право); цивіл. право, судоустрій, суд. провадження; кримінал. право, кримінал. судоустрій і провадження; поліц. право, зокрема вчення про безпеку (закони благочинства, закони про соц. добробут); фінанс. право (теорія фінансів, рус. фінанс. право), міжн. право; політ. економія і статистика, держ. закон-во. У 1877 при ф-ті було засновано Юрид. товариство, яке було покликане зблизити юрид. ф-т з діяльністю суду, прокуратури і адвокатів. У 1883 Київ. Юрид. товариство нараховувало вже 247 чл. У 1920 ф-т у складі ун-ту було ліквідовано і переведено до Київ. ін-ту нар. госп-ва. Лише у 1936 він відновив діяльність. У його складі діяли кафедри теорії та історії держави і права, цивільного права та кафедра кримінального права та процесу. У той час на факультеті працювали Б.С. Разін, Б.М. Соколов, Л.Р. Волож, В.І. Божко, М.С. Куликовський, М.М. Гершонов та інші. З 1937 по 1940 рр. на факультеті проводилися різні організаційні зміни, а з початком Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) юридичний факультет у складі університету був евакуйований до міста Кзил-Орда Казахської РСР, де на базі Київського і Харківського університетів був створений об’єднаний Український державний університет. Із звільненням Києва у 1943 році з під німецької окупації знову зайшла мова про відновлення діяльності Київського університету, а у його складі і юридичного факультету. В умовах евакуації на факультеті діяло всього дві кафедри – кафедра теорії та історії і кафедра цивільного права. У 1944-1945 навчальному році до вищезгаданих кафедр було організовано ще дві кафедри – кримінального права та історії держави і права. Таким чином, починаючи з 1944-1945 навчального року у складі факультету існувало чотири кафедри, а саме: кафедра історії держави і права; кафедра кримінального права; кафедра теорії держави і права; кафедра цивільного права.У 1946-1947 навчальному році кафедри історії держави і права та теорії держави і права було об’єднано в єдину кафедру теорії та історії держави і права та було утворено нову кафедру радянського державного права. Серед викладачів юрид. ф-ту: П.Заворотько, О. Недбайло, Ю. Матвєєв, Г. Матвєєв, С. Ландкоф, О. Підопригора, П. Матишевський, С. Яценко, М. Михеєнко та ін. У такому складі вищеназвані чотири кафедри проіснували на факультеті до 1953-1954 навч. року, починаючи з якого кафедру радянського державного права було перейменовано на кафедру державного і адміністративного права. Навчальний процес у перші післявоєнні роки на факультеті забезпечували В.М. Катрич, П.К. Бонташ, В.С. Покровський, С.О. Макогон, Є.В. Назаренко та інші. У 1959 до складу юрид. ф-ту було влито на права відділення студентів, аспірантів та професорсько-викладацький склад ліквідованого економічного ф-ту ун-ту, у зв’язку з чим юрид. ф-т було перейменовано у юрид.-економічний ф-т. У складі юридично-економічного факультету було утворено два відділення – правознавства та економічне. З 1958-1959 навчального року по 1960-1961 навчальний рік факультету було підпорядковано Одеський філіал. Факультет мав стаціонарну, вечірню та заочну форми навчання. Основним завданням факультету на той час була підготовка високваліфкованих працівників для юридичних установ та економістів і викладачів політичної економії для середніх спеціальних і вищих учбових закладів УРСР. Тоді на віділенні правознавства юридично-економічного факультету існували наступні кафедри: державного і міжнародного права; кримінального права; теорії та історії держави і права; цивільного права. На початку 1964-1965 навчального року на ф-ті було утворено нову кафедру «Радянського процесуального права». Таким чином, у 1964-1965 роках у складі юридично-економічного факультету правознавчими були наступні кафедри: державного і адміністративного права; кримінального права; міжнародного та іноземного законодавства; теорії та історії держави і права; цивільного права. З початком 1965-1966 навчального року було відновлено діяльність самостійного юрид. ф-ту. Сьогодні юрид. ф-т це – навч., наук. і культ.-освіт. структурний підрозділ Київ. ун-ту, створений для реалізації навч.-освіт., наук.-досл. і культ.-просвіт. завдань вищої правнич. школи України. На ф-ті діють 15 каф.: госп. права, труд. права і права соціал. забезпечення, земельного та аграрного права, екологічного права, конституц. права, адмін. права, фінансовго права, теорії права та держави, історії држави і права, цивіл. права, правосуддя, кримінал. права та кримінології, нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, права інтектуальної власності, іноземних мов. Також діють наук.-досл. Центр дослідження прав людини, юрид. клініка, видав. центр, ін. навч. та наук. підрозділи. Нині на ф-ті працює понад 200 висококваліфікованих викладачів – теоретиків та практиків, з яких: 5 академіків (дійсних членів) та 8 член-кореспондентів Академії правових наук України; 38 докторів юридичних наук, професорів; 4 кандидати юридичних наук, професори; 82 кандидати юридичних наук, доценти; 33 кандидати юридичних наук, асистенти тощо. До їх числа належать такі відомі в Україні і за її межами вчені-правознавці: О. Дзера, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, О. Шевченко, С. Фурса, І. Гриценко, В. Щербина, О. Вінник, Л. Воронова, Г. Балюк, П. Андрушко, Н. Клименко, І. Котюк та інші. З 2008 юрид. ф-т очолює докт. юрид. наук, проф. І.С.Гриценко.

І.С. Гриценко

Агафонова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
19.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1999 р. – закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1999-2003 – асист., з 2003 – доц. каф. конституц. та адмін. права (з 2010 р. – каф. фінанс. права) юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 2002 р. захистила канд. дис.: «Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків». З 2006 р. – податковий консультант ТОВ «Нестле Україна». З 2012 р. народний депутат України 7-го скликання; секретар комітету ВР України з питань правової політики. Напрямки наук. діяльності: банк. право, податкове право.

Читати далі >Андрейцев Володимир Іванович

 • Останні зміни:
01.06.1947

Місце народження: с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільськ. р-ну Хмельницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

Засл. юрист України, акад. НАПрНУ, держ. радник юстиції 3-го кл., чл. Вищої ради юстиції України.

1979 – закінч. юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1979-2007 – асист., доц., старш. наук. співроб., проф., зав. каф. труд., земел. і екол. права, 1997-2007 – декан юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1984 захистив канд. дис.: «Правові питання екол. експертизи проектів», 1992 – докт. дис. «Теорет. проблеми правового забезпечення ефективності екол. експертизи».

Читати далі >Андрушко Петро Петрович

 • Останні зміни:
08.10.1949

Місце народження: с. Ставиське Козелецького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
1976 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1977-89 – асист., 1989-91, 1995-96 – доц., 1991-95 – старш. наук. співроб. 1996-98 – в.о. зав., 1998-2005 зав., з 2005 – проф., з 2010 р. – зав. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1987 захистив канд. дис. «Юрид. природа і значення виконання наказу та виконання професійних функцій у рад. кримін. праві». 1990 присвоєно вчене звання доц., 2005 – проф.

Читати далі >Антонович Афіноген Якович

 • Останні зміни:
01.01.1848- 01.01.1917

Місце народження: Волинська губ. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1873 закінчив юр. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював доц. (з 1873), проф. (з 1879) каф. політ. економії, статистики та правознавства в Ін-ті с.-г. та лісництва в Новій Олександрії. Із 1880 – чл. правління ін-ту. 1882 – доц. каф. поліцейського права юр. ф-ту, 1883 – проф. каф. політ. економії та статистики Ун-ту св. Володимира; читає політекономію на Вищих жіночих курсах. Магіст. дис. « еория ценностей: критико-экономическое исследование» (1877). Докт. дис. «Теория бумажноденежного обращения и государственные кредитные билеты» (1883).

Читати далі >Бабун Родіон Миколайович

 • Останні зміни:
25.04.1895- 17.05.1959

Місце народження: м. Таганрог, РФ.
Наукове звання: професор.
У 1918 р. закінчив юридичний факультет Донського університету (тепер – Південний федеральний університет, м. Ростов-на-Дону). Викладав економіку і право у навчальних закладах Донбасу. У 1922–1923 рр. – голова губернської колегії захисників (адвокатів) Донеччини. З 1924 р. працював у Харківському інституті народного господарства (сьогодні – Харківський національний економічний університет). З 1925 р. професор Київського інституту народного господарства. У 1929–1930 рр. – декан юридичного факультету Харківського інституту народного господарства, з 1930 р. – факультету радянського будівництва і права Харківського інженерно-економічного інституту. В 1941 р. евакуювався до Курганської обл., читав лекції у місцевих вузах.

Читати далі >Базінер Роман Іванович

 • Останні зміни:
13.10.1842

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Наукове звання: приват-доцент.
1866 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту, залишений при ун-ті для приготування до проф. звання. 1870 захистив дис. pro venia legendi. 1871 обраний приват-доц. Київ. ун-ту по каф. міжн. права.

Читати далі >Балюк Галина Іванівна

 • Останні зміни:
15.09.1951

Місце народження: с. Веселе Савинського (тепер Балакліїв.) р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1987 – доц., з 2000 – проф. каф. труд., земел., і екол. права, з 2011 р. – проф. каф. екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бахін Володимир Петрович

 • Останні зміни:
23.09.1932

Місце народження: м. Ленінград (тепер С.-Петербург, РФ).
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1955 закінчив юрид. ф-т Ростов.-на-Дону ун-ту, 1965 – ад’юнктуру Моск. ВШ МВС СРСР. 1955-85 – оперуповноваж., слідчий, експерт, викл., нач. каф., заст. нач. Омської ВШ міліції з наук. роботи. Викладав криміналістику у різних навч. закладах МВС СРСР. З 1979 – нач. каф. криміналістики Київ. ВШ МВС. 1985-96 – доц., проф. каф. криміналістики юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бахуринська Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
22.12.1968

Місце народження: с. Новороманівка Володарськ. р-ну Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1994-2008 – асист., з 2008 – доц. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бевзенко Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
04.07.1977

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1999 закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 1999-2001 працював на посаді оперуповноваженого штабу УМВС України в Херсонській області, з 2001 по 2009 працював на посадах викладача, доцента, начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Херсонського юридичного інституту ХНУВС, з 2009 по 2011 − обіймав посаду заступника начальника Херсонського юридичного інституту ХНУВС з наукової роботи. З вересня по листопад 2011 – завідувач кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки. З лютого 2012 – професор кафедри адміністративного права Київського університету. Кандидат юридичних наук (з 2005 р., спеціальність 12.00.07 − теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), доктор юридичних наук (з 2010 рік, спеціальність 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України»), доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (2007 рік).

Читати далі >Безклубий Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
07.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1988 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1988 працює у Київ. ун-ті: асист., з 1996 – доц. каф. цивіл. права; з 2007 – проф. каф. теорії та історії держави і права, з 2006 – зав. каф. теорії та історії держави і права., з 2011 р. – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Безсмертна Наталія Василівна

 • Останні зміни:
15.02.1973- 19.03.2008

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 2001 захистила канд. дис.: «Здійснення громадянами права приват. власності в Україні». Викладала нормат. курси: «Нотаріат в Україні», «Посвідчення та засвідчення безспірних прав та фактів у нотаріальному процесі»; спецкурс «Нотаріальне посвідчення угод».

Читати далі >Безугла Ярослава Іванівна

 • Останні зміни:
15.04.1941

Місце народження: с. Добряничі Золочів. р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту. 1987-2001 – доц. каф. труд., земел. і екол. права. 1993-95 – в.о. заст. декана юрид. ф-ту з наук. роботи. З 1997 – чл. метод. ради юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Беляневич Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
07.02.1966

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1990 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1990 –– викл.-стажист, 1995-99 – асист., 1999-2007 – доц., з 2007 – проф. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 2011 р. – головний науковий співробітник Інституту приватного права і підприємництва НАПрН України.

Читати далі >Беньківський Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
30.08.1966

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Наукове звання: асистент.
У 1994 р. закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1994 р. – асистент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Берзін Павло Сергійович

 • Останні зміни:
26.06.1978

Місце народження: м. Білогірськ АРК.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 закінчив юрид. ф-т Таврійськ. ун-ту ім. В. І. Вернадського. З 2004 – асист, з 2007 – доц., з 2011 – проф. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Стипендіат Каб. міністрів України (2005-07), лауреат Премії ім. Тараса Шевченка КНУ ім. Т. Шевченка.

Читати далі >Берлач Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
17.01.1965

Місце народження: с. Черче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Заслужений юрист України (2009). Підполковник міліції. У 1989 закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, а в 1999 – Національну академію внутрішніх справ України (нині Київський національний університет внутрішніх справ). У 2003-2008– за сумісництвом професор кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського університету. З 2011 р. проф. каф. адміністративного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бишевець Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
21.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
У 2003 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра з відзнакою. Там же у 2004 р. вступила до аспірантури. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, як засіб розв’язання завдань у сфері кримінального судочинства». З 2006 р. – асистент кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Біленчук Петро Дмитрович

 • Останні зміни:
25.07.1949

Місце народження: с. Уторопи, Яблунівського (тепер Косівського) р-ну, Станіславської (тепер Івано-Франківської) обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1976 р. закінчив юридичний факультет Київської вищої школи МВС. З вересня 2009 р. – доцент кафедри криміналістики, з 2012 – кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Білогриць-Котляревський Леонід Сергійович

 • Останні зміни:
09.02.1855- 28.07.1908

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор кримінального права.
Наукове звання: професор.
1876 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1880 здобув ступінь магістра. 1881–83 перебував у наук. відрядженні за кордоном. 1883-91 працював у Демидів. юрид. ліцеї (Ярославль): доц., з 1887 – ордин. проф. каф. кримін. права. З 1891 проф. каф. кримін. права. Київ. ун-ту.

Читати далі >Бобонич Євген Федорович

 • Останні зміни:
02.06.1973

Місце народження: м. Свалява, Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У 1996 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З того ж року працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1996-2007 рр. – асистент кафедри кримінального права та кримінології; з 2007 р. – в Науково-дослідному секторі «Центр досліджень проблем прав людини» – юрист 1-ої категорії, що проводить НТР, з 2008 р. – в.о. завідувача.

Читати далі >Боброва (Зайкіна) Діна Василівна

 • Останні зміни:
02.01.1929

Місце народження: Кудельська фабрика, тепер Новопетровського р-ну Моск. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчила юрид. ф-т. Київ. ун-ту. З 1952 – асист., з 1959 – ст. викл., з 1961 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1981-83 в.о. зав. каф. цивіл. права та процесу.

Читати далі >Богородський Сава Осипович

 • Останні зміни:
01.01.1804- 26.11.1857

Місце народження: Ярослав. губ., тепер Росія.
Науковий ступінь: доктор законодавства.
Наукове звання: ординарний професор.
Навчався у СПб. ДА. 1829 відряджений до Берлінського ун-ту. 1835 направлений до Київ. ун-ту. У 1839 – затверджений ордин. проф. по каф. кримін. законів та законів благочинства. На цій каф. з перервою з 30.12.1854 по 30.04.1857 – працював на посаді зав.а. У 1837-39 – проректором Київ. ун-ту. З 1838 в. о. декана юрид. ф-ту, а у 1843-48 – декан юриф. ф-ту. Водночас у 1839-48 дир-р Київ. 2-ї гімназії; керував дирекцією училищ Київ. губ. Викладав кримін. право і судочинство.

Читати далі >Боднар Тетяна Валеріївна

 • Останні зміни:
24.06.1962

Місце народження: смт Нова Ушиця Хмельницької обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1984 закінчила з відзнакою юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 – асист., з 1994 – доц., з 2006 – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1998 вчений секретар Спец. вчен. ради по захисту докт. дис. у Київ. ун-ті.

Читати далі >Бондарева Марія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.10.1974

Місце народження: м. Борисов, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 2000-2004 – асист. 2004-2011 – доц. каф. правосуддя, з 2011 – доц. кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бонташ Петро Ксенофонтович

 • Останні зміни:
09.08.1894- 22.09.1976

Місце народження: невідомо.
Наукове звання: кандидат юридичних наук.
В 1920-23 чл. Комісії для виучування історії зх.-руського і укр. права ВУАН, досліджував привілеї у Великому князівстві Литовському. Згодом на тривалий час відійшов від наук. роботи, до якої повернувся лише у повоєнні роки. З 1945 працював на юрид. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Бошко Володимир Ілліч

 • Останні зміни:
25.03.1885- 10.08.1949

Місце народження: с. Іванівка, тепер смт Одес. обл..
Науковий ступінь: магістр права.
Наукове звання: професор.
1914 закінчив. юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1930 викладав у Київ. ІНО та ін. навч. закладах. 1925 було присвоєно вчене звання проф. З відновленням у 1936 юрид. ф-ту у складі Київ. ун-ту Б. продовжує свою наук. діяльність на посаді проф. каф. теорії та історії держави і права, з 1940 – як зав. цієї каф. З 1944 і до останніх днів свого життя працював деканом юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Брайнін Яків Маркович

 • Останні зміни:
01.01.1899- 18.02.1976

Місце народження: м. Миколаїв .
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1940 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1920-42 – працював в слідчих та прокурор. органах, поєднуючи цю діяльність з викладацькою роботою. Навчався на правовому відділенні Київ. ін-ту нар. госп-ва. 1932-41 викладав кримін. право в Київ. юрид. школі, з 1940 – на юрид. ф-ті Київ. ун-ту. З 1965 проф. каф. кримін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бунге Микола Християнович

 • Останні зміни:
11.11.1823- 03.06.1895

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
1845 закінчив юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира, того ж року призначений викл. права юрид. ліцею кн. Безбородька у м. Ніжині. 1850 переведений до Ун-ту св. Володимира – ад’юнктом каф. політ. економії і статистики істор.-філол. ф-ту. У 1863-69 – проф. політ. економії і статистики, 1869-77 – проф. поліц. права юрид. ф-ту. У 1859-62, 1871-75 і 1878-80 – ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Вакуленко Василь Михайлович

 • Останні зміни:
03.12.1951

Місце народження: с. Мар’янівка Липоводолинського р-ну Сумськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1976-92 – асист., 1992-97 – доц. каф. труд., земел. і екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1979-84 – голова комісії з праці і заробітної плати профспілк. комітету Київ. ун-ту, заст. голови профкому юрид. ф-ту.

Читати далі >Вангородська Наталія Аркадіївна

 • Останні зміни:
06.08.1972

Місце народження: м. Київ.
У 1991 р. закінчила Київське медичне училище № 1, а у 2004 р. – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. лаборант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 р. – викладач Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у 2006-2007 та 2007-2008 рр. – викладач підготовчого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008-2009 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Варфоломєєва Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
05.12.1942

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1968 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1960-1968 рр. – завідувачка канцелярією, завідувачка криміналістичним музеєм Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; 1968 р. – претензіоніст Укроптбакалеї. 1968-1975 рр. – старший лаборант, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії криміналістики юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1975-1976 рр. – працювала в Міністерстві юстиції УРСР; у 1976-1990 рр. – вчений секретар, директор Київського громадського науково-дослідного інституту судового захисту і підвищення кваліфікації адвокатів; з 1990 року – директор науково-дослідного інституту адвокатури Спілки адвокатів України; з 1990 р. – віце-президент, а з 2001 р. по теперішній час – перший віце-президент Спілки адвокатів України; голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація» (1995-1996). З 1996 р. – професор, завідувач кафедри адвокатської майстерності, професор (з 1996 р.), ректор Інституту адвокатури при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (з 12.2002 р. – Академія адвокатури України).

Читати далі >Василенко Василь Іванович

 • Останні зміни:
04.04.1922- 05.07.1981

Місце народження: с. Демки Драбівського району Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
До лютого 1942 р. навчався на двомісячних курсах резерву середнього політскладу Південно-Західного фронту. До кінця Великої Вітчизняної війни обіймав посади, пов’язані переважно з партійно-комсомольською роботою. З вересня 1946 р. по липень 1948 р. – секретар комсомольського бюро 30-го окремого полку Південної групи військ. У 1948-1953 рр. навчався на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де у 1953 р. вступив до аспірантури по кафедрі кримінального права. У 1956-1957 рр. – викладач, з 1957 р. – старший викладач цієї ж кафедри. У 1968 р. В.І. Василенку було присуджено вчене звання доцента. Працював також на посаді Голови Товариського суду Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1967-1976) та заступника декана юридичного факультету (1972-1974).

Читати далі >Васильченко Оксана Петрівна

 • Останні зміни:
30.09.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1994 р. закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1994–2010 – асист. кафедри прав людини, згодом – асист., доц. каф. конституційного та адміністративного права, з 2010 –доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ващенко Юлія В’ячеславівна

 • Останні зміни:
09.08.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працювала юристом у банк. установах та юрид. фірмах України. З 2003 – м.наук. співроб. , наук. співроб., асист., з 2006 – доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 р. – доц. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 253
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи