ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вангородська Наталія Аркадіївна

06.08.1972

Місце народження: м. Київ.

У 1991 р. закінчила Київське медичне училище № 1, а у 2004 р. – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. лаборант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 р. – викладач Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у 2006-2007 та 2007-2008 рр. – викладач підготовчого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008-2009 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Третейський суд в Україні в Х-ХVІІІ ст.

Сфера наукових інтересів: теорія держави і права, історія політичних і правових вчень, історія українського судочинства, третейське судочинство в Україні.
Осн. праці: Становлення третейського суду в Київській Русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2004, вип. 69; Інститут посередників у третейському судочинстві України (історико-правовий аналіз) // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2007, №8; До питання про роль і місце інституту третейського судді в системі судочинства на землях України Х-XVIII ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2008, №10; Історія розвитку третейських судів в Україні в Х-ХVІІІ ст. // Про українське право. Ч. ІІІ. К., 2008.

Автор: Безклубий І.А.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи