ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Варфоломєєва Тетяна Вікторівна

05.12.1942

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1968 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1960-1968 рр. – завідувачка канцелярією, завідувачка криміналістичним музеєм Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; 1968 р. – претензіоніст Укроптбакалеї. 1968-1975 рр. – старший лаборант, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії криміналістики юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1975-1976 рр. – працювала в Міністерстві юстиції УРСР; у 1976-1990 рр. – вчений секретар, директор Київського громадського науково-дослідного інституту судового захисту і підвищення кваліфікації адвокатів; з 1990 року – директор науково-дослідного інституту адвокатури Спілки адвокатів України; з 1990 р. – віце-президент, а з 2001 р. по теперішній час – перший віце-президент Спілки адвокатів України; голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація» (1995-1996). З 1996 р. – професор, завідувач кафедри адвокатської майстерності, професор (з 1996 р.), ректор Інституту адвокатури при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (з 12.2002 р. – Академія адвокатури України).
Член Вищої Ради юстиції (1998-2004). Перший віце-президент Спілки адвокатів України (1990-2006). У 2006 р. обрана президентом Спілки адвокатів України. Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (з 1995 р.) і заступник голови кримінально-правової секції НКР (з 2003 р.), член Громадської колегії при Міністерстві юстиції України (з 2005 р.), член Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги при Мін’юсті (з січня 2006 р.), член Ради з юридичної освіти і науки, член Міжнародної асоціації сприяння правосуддю (МАСП), член Асоціації процесуалістів України, голова спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Академії адвокатури України.
У 1973 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Похідні речові докази. (Криміналістичне і карно-процесуальне дослідження)», у 1994 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного».

Викладацька діяльність за сумісництвом: доцент, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1995), професор Києво-Могилянської Академії (з 2003 р.). Громадська діяльність: голова районного товариства «Знання» (1975-1985); науковий консультант Комісії Верховної Ради України; у 1995-98 рр. – член Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України; член Науково-дорадчої ради при Міністерстві юстиції України (2000); член наглядової ради Національної радіокомпанії (2004).

Брала участь у розробці законопроектів, нормативних актів в комісіях Міністерства юстиції України, Верховної Ради України. Призначалась членом делегацій і робочих груп для ознайомлення з судовими системами у США, Швейцарії, Люксембурзі, Німеччині, Чехії, Угорщині, Словенії. Брала участь у програмі ПРООН з розробки пропозицій Президенту України «Блакитна стрічка» (2004-2005).

Член спеціалізованої Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1996-1999, 2001-2004). Голова спеціалізованої вченої ради Академії адвокатури України (з 2004 р.).

Адвокат, член адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація». Голова редакційної колегії журналу «Адвокат» (з 1996); член редколегії журналу «Вісник Академії адвокатури України» (з 2004), журналу «Юридична Україна», «Законодавство України. Науково-практичні коментарі», член редакційної колегії серії «Адвокатура України», голова редакційної колегії багатотомного видання «Бібліотека адвоката», голова редакційної колегії наукового дослідження і видання «Золота книга адвокатури. Золоті сторінки історії адвокатури України», член комісії зі створення Музею адвокатури України.

Кавалер ордену Княгині Ольги ІІІ ступеня (1999), нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2003).
Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Осн. праці: Защита в уголовном судопроизводстве. К., 1998; Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. К., 2001 (у співавт.); Історія адвокатури України. Ч. 1 К., 2002 (у співавт.); Правознавство: Навчальний посібник. К., 2002 (у співавт.); Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. К., 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 (у співавт.); Цивільне право для адвокатів: Навчальний посібник. К., 2006 (у співавт.).

Автор: Фурса С.Я.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи