ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білецький Андрій Олександрович

12.08.1911 - 10.04.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1933 закінчив філологічний  ф-т Харків. пед. ін-ту профес. освіти. У студ. роки працював бібліографом Ін-ту червоної професури і ред. вид-ва дит. л-ри. З 1937 зав. каф. інозем. мов Харків. юрид. ін-ту. Під час війни в евакуації працює в Томськ. держ. ун-ті. З 1944 викладає новогрец. мову у вищій дипломат. школі МЗС СРСР. В Київ. ун-ті з 1946: з 1953 – професор., очолював каф. класичної філології, загального мовознавства, романського мовознавства. Працював у Ін-ті мовознавства ім. О. Потебні та в Ін-ті археології НАНУ (за сумісн.). Кандидат дис. «Іменне основоскладання у грецькій мові» (1943), докт. дис. «Принципи етимологічних досліджень (на матеріалі грецької мови)» (1952). З 1958 у Київ. ун-ті за ініціативи Б. було засн. відділення новогрец. мови і л-ри. Один із найавторитетніших неоелліністів, ред. першого у колиш. Рад. Союзі новогрец.-рос. словника, укладеного А.А.Іоаннідіс (М., 1950). Багато писав для енциклопедій, що виходили в Києві, Москві, Афінах. У «Великій радянській енциклопедії» його перу належать статті про ономастику, ономатологію, власні імена, етимологію, в УРЕ – про походження письма, грец. мову, дешифрування написів Софії Київ., розвиток філології в Київ. ун-ті. 1986 переклав укр. мовою «Історію в 9 кн.» Геродота з коментарями, що змусили вчен. по-новому подивитися на теорію походження слов’ян, автор багатьох етимологічних статей, статей про культуру, походження мови і мовні зв’язки. Осн. праці: Принципы этимологических исследований. К., 1950; Дієслівна система говорів сіл Кременівка (Чердаклі) і Куйбишева (Мало-Янісоль) // Вісник КДУ №2. Сер. філології та журналістики. К., 1959; Результаты двуязычия в говорах румейского (крымско-греческого языка на Украине (тюркизмы румейского языка) // Материалы конференции «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е.Д. Поливанова». Самарканд, 1964; Проблемы языка и письменности греков на Украине // Балканская филология. Л., 1970; Лексикология и теория языкознания (ономастика). К., 1972.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи