ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голубовська Ірина Олександрівна

05.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1979 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру. 1979–86 працювала на підгот. ф-ті для інозем. громадян Київ. ун-ту, де викладала практ. курс рос. мови. 1983–85 – закорд. відрядження (Гвінея – Конакрі). 1989–92 працювала в Ін-ті легкої пром-ті на посаді старш. викл. каф. рос. мови як інозем. В Київ. ун-ті з 1992 – доцент. каф. загального мовознавства та класичної філології. 1996–2001 – закордонне відрядження (Кит. республіка на Тайвані, Тамшуі, Тамканський ун-т). Кандидат дис. «Структурно-семантичні особливості дієслівної полісемії (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов)» (1989), докт. дис. «Етнічні константи мовної свідомості» (2004). 2001 за даними студ. опитування її визнано кращим викл. Тамканського ун-ту. 2003 у рамках Міжн. конкурсу, який спонсорував Тамканський ун-т, отримала премію за монографію «Этнические особенности языковых картин мира» (рос. мовою). 2001–04 – докторант, з 2005 – зав. каф. заг. мовознавства та класич. філології ІФ. Осн. напрями наук. діяльності: структурна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, сугестивна лінгвістика, лінгвокультурологія, зіставне й типологічне мовознавство, перекладознавство, психолінгвістика, культура антич. світу, методика викладання укр. та рос. мов як інозем. Викладає курси «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістичних учень», «Актуальні проблеми лінгвістики», «Основи зіставної лінгвістики», «Антропологічна лінгвістика». Чл. двох спец. рад із захисту дис. при ІФ Київ. ун-ту та при Ін-ті сходознавства АН України. Наук. кер. держбюджетної наук.-досл. роботи «Теорія та практика вивчення класичних та сучасних європейських мов у світлі настанов нової антропологічної парадигми у мовознавстві». Чл. редколегії наук. вид. ІФ «Вісник. Мова та історія» Київ. ун-ту. Гол. ред. каф. зб. наук. праць «Studia Linguistica». Автор 81 наук. та навч.-метод. праць, з них 12 англ. та 1 кит. мовою. Осн. праці: Етнічні особливості мовних картин світу. К., 2004; Laugh and Learn. К., 2004; Вступ до мовознавства. К., 2007. Ч. 1 (гол. ред.); Мовні і концептуальні картини світу. К., 2007. Вип. 21. Ч. 1, 2, 3 (відп. за випуск); Русские идиомы: история и функционирование. К., 2007. Л-ра: Енциклопедія сучасної України. К., 2006. Т.6. С.120.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи