ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корольов Ігор Русланович

22.06.1982

Місце народження: м. Караганда, Казахстан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1999–2004 навчався на філологічний ф-ті Бердянськ. держ. пед. ун-ту. 2005 закінчив магістратуру. 2002–05 – учитель англ. мови в сш № 41 м. Маріуполя. 2005–07 – викл. каф. інозем. мов КНПУ. 2008 закінчив асп-ру, з 2008 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філолології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Комунікативна ситуація «виправдання»: функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.)» (2008). Автор 30 наук. праць. Осн. напрями наук. діяльності: лінгвістика тексту, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, зіставна лінгвокультурологія. Осн. праці: Типологія комунікативних стратегій і тактик у комунікативній ситуації «виправдання» // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Cерія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 2, 2007; Соціальні ролі комунікантів у міжособистісній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. ст. Вип. 23. К., 2007. Ч.2; Комунікативна ситуація «виправдання»: прагматичний та лінгвокультурний виміри (2009).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи