ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кощій Оксана Миколаївна

03.01.1976

Місце народження: с. Ясна Зірка Чернігів. обл..

1997–99 – викл. лат. мови в Ін-ті туризму, економіки і права. 1999–2002 навчалась в асп-рі та за сумісництвом – методист Центру елліністичних студій та грец. культури Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2000–03 викл. новогрец. мови на вечірніх курсах інозем. мов «Лінгвапакс» при Київ. ун-ті, з 2002 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філології. Викладає нормат. курси лат. та давньогрец. мов, спецкурси «Методика праці з середньовічними латиномовними джерелами» та «Новогрецька мова». 2003–06 викладала курси: «Історія латинської мови», «Грецька діалектологія» та «Середньовічна латина». Брала участь у роботі наук.-метод. семінарів з класич. філології у Варшав. Ун-ті (Польща) та новогрец. мови в Афінському ун-ті (Греція). Автор 16 наук. та наук.-метод. праць. Осн. напрями наук. діяльності: історія грец. мови, лінгвістика тексту, палеографія, середньовічна л-ра. Осн. праці: До питання про латиномовні панегірики в єзуїтських колегіумах в Україні кін. XVI – сер. XVII ст. // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. 2000. Ročník 10, číslo 3. С. 23–34; Епінікій «De bello Ostrogiano» Шимона Пекаліда у контексті української латиномовної поезії // Київські полоністичні студії, т. 6. Україно-польські літературні контексти доби бароко. К. 2004; Програма курсу «Латинська мова для студентів спеціальностей «англійська мова і література», «німецька мова і література», «французька мова і література», «італійська мова і література», «іспанська мова та і література», «новогрецька мова і література». К., 2007; Програма курсу «Латинська мова для перекладачів». К., 2007; Програма археографічної практики для студентів 2 курсу спеціальності «класичні мови; західноєвропейські мови та літератури». К., 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи