ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лазер-Паньків Олеся Василівна

26.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1999 закінчила відділення класич. філології, 2003 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1999 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філології. Кандидат дис. «Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії II-III ст.» (2007). Викладає нормат. курси давньогрец. мови, лат. мови, курс «Культура Давньої Греції та Риму», давньогрец. текстологію. Осн. напрями наук. діяльності: історія давньогрец. мови, історія лат. мови, історія та культура Давньої Греції та Риму, давньогрец. діалектологія. Автор 13 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Матеріали до курсу «Культура Давньої Греції та Риму» (метод. вказівки, робоча програма, навч.-темат. план, тестові завдання, джерельна база) для студентів спец. «Мова та література (класичні мови – давньогрец., лат.; західноєвроп. мова)». Івано-Франківськ, 2008; Модульні контрольні роботи для студентів філософського факультету // Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов. К, 2007 (у співавт.); Програма курсу «Латинська мова» для студентів відділення «Міжнародне право» ІМВ. К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи