ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лучканин Сергій Мирославович

15.12.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1994 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 – асп-ру. Паралельно 1990–94 вивчав як другу спец. румун. мову і л-ру. 1995 склав кваліфікаційний іспит з лат. мови. 1993–94 працював в Ін-ті українознавства. У Київ. ун-ті працює з 1994 – асист., з 2000 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології. Кандидат дис. «Універсальне й ідіоетнічне в українській і румунській граматичних теоріях кінця XVI – початку XIX ст.» (1997) Викладає нормат. курси лат. й румун. мов, лінгвокраїнознавство Румунії, історію класич. філології, візантійську л-ру, історію антич. мистецтва. Осн. напрями наук. діяльності: румун. філологія, історія Румунії, історія мовознавства, історія класич. філології, візантиністка, давня укр. л-ра, антич. цивілізація. Чл. правління тов-ва «Україна-Румунія», Асоціації румуністів Центр. та Пн. Європи, чл. редколегії журн. «Philologica Iassyensia» (м. Ясси, Румунія), почесн. інозем. чл. Тов-ва імені Олександру Філіппіде (м. Ясси, Румунія). 1998–2002 – депутат Дніпровської райради нар. депутатів у м. Києві. Автор бл. 60 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Методичні вказівки до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей: (латинська юридична термінологія і фразеологія). К., 1998, 2005; Латинські сентенції з історико-літературним коментарем і відповідниками з давньогрецької та новоєвропейських мов. К., 1999, 2009; Українська література в портретах і довідках. К., 2000 (у співавт.); Нариси з історії класичної філології. К., 2004; Себастьян Михаїл. Безіменна зірка. Комедія на три дії (переклад, передмова, примітки). К., 2007; Себастьян Михаїл. Остання сенсація. Комедія на три дії (переклад, передмова, примітки). К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи