ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

24.10.1929

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1948–53 – навчалася на відділенні класич. філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту, 1953–56 – в асп-рі. В Київ. ун-ті: з 1956 – старш. викл. каф. класичної філології, 1964–80 – зав. каф. математичної лінгвістики, 1969 каф. було переведено на новостворений ф-т кібернетики; 1980–82 – зав. каф. російської мови на підгот. ф-ті для інозем. громадян, 1975 – професор, 1982–1987 – зав. каф. рос. мови КВЗРІУ. 1987–88 – повернулася до Київ. ун-ту на посаду професора каф. загального мовознавства і класичної філології. 1998–2005 в Ін-ті перекладачів при Центрі інозем. мов АН України. 2005–07 повертається до Київ. ун-ту на каф. заг. мовознавства і класич. філолог. З 2007 – професор. каф. англ. філолог. НПУ. Кандидат дис. «Значення фонетики давньогрецької мови для порівняльно-історичної фонетики індоєвропейських мов» (1957). Докт. дис. «Вплив аналогії на словотвір» (1973). Викладала лат. і давньогрецьку мови на філологічний ф-ті, лат. на іст., юрид. і біол. ф-тах, заг. мовознавство, історію лат. мови, історію давньогрецьк. мови, лат. та давньогрецьк. герменевтику, історію античної культ. та ін. 1960 очолила метод. раду з питань структурної та прикладної лінгвістики, викладала відповідні курси та спецкурси на філологічний ф-ті. В 1961, зі створенням на філологічний ф-ті відділення структурної та прикладної лінгвістики, викладала ряд лінгв. дисциплін. 1973–81 – відп. ред. наук. щорічника «Структурная и математическая лингвистика». 1981–82 – відп. ред. зб. «Методика обучения иностранцев русскому языку» (вип. 5 та 6), керувала метод. об’єднанням викл. рос. мови як інозем. Була чл. наук. ради з питань кібернетики при президії АН СРСР, чл. вч. рад по захисту дис. (на філологічний ф-ті, ф-ті інозем. мов, Ін-ті мовознавства АН України). Є чл. спец. вч. ради при Ін-ті сходознавства АН України. Має 200 друк. праць. Автор низки статей в УРЕ та УЕ. Осн. праці: Про походження деяких початкових голосних давньогрецької мови. К., 1957; Влияние аналогии на словообразование. К., 1973; Лінгвістичні рівні та парадигматизація семантики. К., 1978; Порівняльно-історичне мовознавство на межі тисячоліть. Ужгород, 2000; Древнейшие идеологемы и их влияние на европейскую культуру. К, 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи