ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна

03.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1999 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1999 – асист. каф. загального мовознавства і класичної філології. Кандидат дис. «Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (на матеріалі текстів Геракліта і Платона)» (2005). Сфера наук. інтересів: прагмалінгвістика, дискурсологія, синтаксис давньогрецк. мови, культура й мистецтво античного світу. Була учасником гранту «Philosophy and Science in the Greco-Roman World». Автор 20 наук. праць. Осн. праці: Тестові завдання з давньогрецької мови для модульного контролю студентів 1 курсу спеціальності «класична філологія». К., 2006; Семантика і прагматика давньогрецького оптатива // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. 2003. Вип. 6; Теорія оптимальності в контексті порівняльно-історичного методу // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип. 21. Ч. 3. 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи