ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скалозуб Лариса Георгіївна

23.05.1926

Місце народження: с. Селище Корсунь-Шевченк. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1949 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1950–94: старш. лаборант лаб. експерим. фонетики (ЛЕФ), викл., доцент., професор. каф. загального мовознавства і класичної філології. Кандидат дис. «Сопоставительное описание согласных фонем современных русского и корейского языков» (1958), докт. дис. «Артикуляторная динамика речеобразования (экспериментально-фонетическое исследование на материале русского языка)» (1980). Наук. діяльність пов’язана з дослідженнями, які проводилися в ЛЕФ Київ. ун-ту. Удосконалювала і розробляла нові методики фіксації артикуляторики мовлення, зокрема кінорентгенографування, а також уперше застосувала новий прийом динамічного тензометрування, створений у співпраці з інженером Ін-ту електрозварювання В.К.Лебедєвим, для дослідження говоріння. Започаткувала вивчення процесів, що лежать в основі цілісності складу, а також артикуляторної динамічної класифікації складів на матеріалі рос., укр. та ісп. мов. Вперше за експерим. даними здійснено опис звуків корейської мови. Чл. комісії з питань фонетики і фонології при Міжн. комітеті славістів. Кер. наук. студ. тов-вом. Була профоргом каф. заг. мовознавства та класич. філології. Нагороджена медаллю «Захиснику Вітчизни». Осн. праці: Сопоставительное описание согласных современного корейского и русского языков. Итоги экспериментально-фонетического исследования и методика постановки русских согласных у корейцев. К., 1957; Палатограммы и рентгенограммы согласных современного русского литературного языка. К., 1963; Динамика звукообразования (по данным кинорентгенографирования). К., 1979; Про нову методику вивчення артикуляційної напруженості звуків мови. К., 1965 (у співавт.); Універсальні закономірності мовотворення і сегментна організація слова як мінімального висловлювання. К., 1983. Л-ра: А.Юдакин. Ведущие языковеды мира. Энциклопедия. М., 2000.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи