ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Звонська Леся Леонідівна

01.03.1964

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила відділення класич. філології ЛДУ. 1988–90 – викл. лат. мови Вінниц. мед. ін-ту ім. М.І.Пирогова. 1990–92 – мол. наук. співроб. відділу джерелознавства та допоміжних іст. дисциплін Ін-ту історії НАН України. У Київ. ун-ті з 1993, у 2001–02 – в.о. зав. каф., у 2003–06 – докторант каф. загального мовознавства і класичної філології. У 2004–07 – зав. каф. класич. та новогрец. філології КНЛУ. Кандидат дис. «Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду» (1999), докт. дис. «Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові» (2007). Викладає давньогрец. мову, історію давньогрец. мови, давньогрец. діалектологію, епіграфіку і палеографію, давньогрец. текстологію, спецкурс з порівняльної типології класич. мов, спецкурс перекладу з класич. мов. Осн. напрями наук. діяльності: давньогрец. філологія, християнська л-ра, функціональна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, дискурсологія. Ред. сучас. 4-го перекладу Біблії укр. мовою, здійсненого Укр. Біблійним Тов-вом (2000). Займається перекладами грекомовної патристичної л-ри, зокрема опубліковано переклади творів Василя Великого «Гомілії» (2006), «Морально-аскетичні твори» (2007). Автор понад 90 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Давньогрецька мова. К., 1997, 2007; Внутрішня структура давньогрецької мови: особливості функціональної морфології. К., 1999; Грецька мова Нового Заповіту. К., 2000; Грецькі античні джерела про проукраїнські землі. К., 2002; Історія грецької мови. К., 2005; Ґенеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові. К., 2005.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи