ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загальної фізіології відділ НДІ фізіології Загальної фізіології відділ НДІ фізіології

Тематика досліджень – вивчення роботи слинної залози та секреторна діяльності шлунка та підшлункової залози. Д.С.Воронцов (очолював відділ 1945-52), розвиваючи напрямок досліджень М.Е.Введенського, зосередив увагу на вивченні природи й внутрішніх механізмів збудження та гальмування з використанням електрофізіологічних методів дослідження. Разом з Д.С. Воронцовим працювали П.Г.Костюк, В.І. Скок, І.П. Семенютин, С.І. Фудель-Осипова. У1956-60 відділом кер. П.Г. Костюк., який вперше в СРСР застосував методику внутрішньоклітинних відведень електричних потенціалів. В різні роки у відділі працювали: акад. В.І.Скок, доктори наук, З.О.Сорокіна, С.Д.Ковтун, М.І.Шульга, Г.М.Чайченко, В.К.Рибальченко, М.Ю.Клевець, З.Д.Скрипнюк, Ф.В.Бурдига, Т.Л.Давидовська, кандидати наук М.О.Каплуненко, Ж.П.Смирнова, Л.А.Підгорна, Н.Г.Піскорська, П.М.Шевчук, П.Ф.Пелюх, Б.Г.Гребьонкін, В.О.Чигиринський, І.Д.Кондратьєва. Завдяки цим дослідженням Ін-т фізіології став одним з провідних електрофізіологічних центрів країни. В 1961 – 1981 наук. керівником відділу був П.Г.Богач. До 1990 відділ був самостійним підрозділом Ін-ту (зав. доктор.біологічних наук, чл.-кор. АН УРСР І.Г.Магура), у 1990-98 – структурним підрозділом відділу фізіології та біохімії печінки, а з 1998 відновив свою роботу, включивши до своєї структури відділ фізіології та біохімії печінки (зав. – доктор біологічних наук А.І.Масюк), фізіології розвитку (зав. – доктор. біологічних наук, професор Б.Г.Новіков), водно-сольового обміну (зав. – доктор. біологічних наук, професор Б.Є.Єсипенко) та наук. група фізіології ЦНС та ВНД. У 2001 в зв’язку з реформуванням НДІ фізіології до відділу загальної фізіології були приєднані співроб-и відділу регуляції травлення (зав. – доктор. біологічних наук П.С.Лященко) та з 2005 – неструктурної лаб. фізіології кровообігу (зав. – доктор. біологічних наук. П.І.Янчук). Відділом керували: Д.С.Воронцов (1945–52), А.І.Ємченко (1952–57), П.Г. Костюк (1957–60), П.Г.Богач (1961–81), С.Магура (1981-96), А.І.Масюк (1996-98), М.О.Каплуненко (1998-2001), М.Ю. Макарчук (2001-2012). З 2013 відділом керує старш. наук. співроб., доктор. біологічних наук Весельський С.П. Зараз у відділі працюють 9 співроб., з них 1 доктор. біологічних наук, 4 кандидат біологічних наук. На базі відділу виконують курсові та дипломні роботи студенти 2-6 курсів каф. фізіології людини і тварин біол. ф-ту. Сучас. напрямок досліджень – вивчення механізмів нейро-гуморальної регуляції секреторної функції, кровообігу, кисневого балансу та електромоторної активності органів травного тракту. Колективні праці останніх років: Parchami Ghazaee S.P., Gorenko Z.A., Karbovska L.S., Veselsky S.P., Yanchuk P.I., Makarchuk M.Y. Desmopressin stimulates bile secretion in anesthetized rats // Gen. Phisiol. Biophys. – 2010. – Vol.29 (2); Штанова Л.Я., Говоруха Т.М., Весельський С.П. Порівняльна характеристика захисної дії рутину та омепразолу за умов моделювання гострих уражень слизової оболонки шлунка щура етанолом чи індометацином // Фітотерапія. – 2011. – № 4; Мельничук Д.О., Грищенко В.А., Томчук В.А., Калачнюк Л.Г., Калачнюк Г.І., Хижняк С.В., Войціцький В.М., Весельський С.П., Литвиненко О.М. Використання ліпосом на основі фосфоліпідів молока у гепатології. – К.: НУБіПУ, 2010. – 400 с. С.П. Весельський, Н.Г.Піскорська, А.К.Цапенко

Весельський Станіслав Павлович

 • Останні зміни:
14.10.1945

Місце народження: с.Катеринівка, Ємільчинського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
В 1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту, у 1978 – асп-ру Ін-ту гідробіології. З 1984 – старш. наук. співроб. в Ін-ті фізіології Київ. ун-ту, з 2013 – завідувач відділу загальної фізіології, кандидат дис. «Влияние минерального обогащения комбикорма на рост и некоторые метаболические процессы в организме карпа при его садковом выращивании на подогретых водах»(1980). Докт. дис. «Пептиди в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки»(2004). Сфера наук. досліджень: з’ясування нейрогуморальних механізмів регуляції зовнішньосекреторної функції печінки. Чл. спец. ради Київ. ун-ту по захисту дис. за спец. «Біохімія» і «Фізіологія людини і тварин».

Читати далі >Воробей Агнесса Іванівна

 • Останні зміни:
10.02.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол.-ґрунтознавчий ф-т Київ. ун-ту (1955). Кандидат дис. «Влияние кровезаменителя Госсена на кровообращение при острой массивной кровопотере» (1974). У Київ. ун-ті: 1982–94 старш. наук. співроб. відділу водно-сольового обміну.

Читати далі >Говоруха Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
27.03.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
У 1978 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 – наук. співроб., 2004-2012 – старш. наук. співроб. Ін-ту фізіології. У 1990 – кандидат дис. «Исследование особенностей влияния инертных газов (гелия и аргона) на тканевое дыхание». Наук. інтереси: вивчен.взаємозв’язків між процесами тканинного дихання і жовчосекреторною функцією; визначення особливостей впливу природних та штучних антиоксидантів на редокс-процеси у тканинах.

Читати далі >Горенко Зоя Анатоліївна

 • Останні зміни:
02.08.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1991 – закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1985 – лаборант, 1998 – старш. лаборант, інженер ІІІ категорії, пров. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб., з 2012 – старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Викладає: спецкурси «Гепатологія. Практикум», «Науковий семінар». 2004 – кандидат дис. «Вплив тироксину на жовчоутворювальну функцію печінки». Осн. напрями наук. діяльності – фізіологія травлення. Має понад 100 наук. праць, є співавтором 2 патентів.

Читати далі >Гройсман Семен Давидович

 • Останні зміни:
05.01.1933

Місце народження: м. Новоград-Волинський Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1955). Кандидат дис. «Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава» (1959). Докт. дис. «Механизмы нервной регуляции моторной функции желудка»(1967). У Київ. ун-ті: у 1955–96 наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. відділу НДІ фізіології. Викладав: спецкурс «Фармакологія». Наук. інтереси: фізіологія травлення (нейро-гуморальна регуляція моторно-евакуаторної функції травного тракту та секреторної функції шлунка); фармакологія та експерим. патологія травного тракту. Зробив значний внесок у розвиток і впровадження в клінічну практику нових хірург. методів лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та фармакол. методів профілактики лікування гострих виразок шлунка і післяопераційних порушень моторики.

Читати далі >Губкін Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
01.08.1934

Місце народження: м. Шепетівка Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1957). Кандидат дис. «Моторная и эвакуаторная функции желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника» (1966). У Київ. ун-ті: у 1964–95 старш. лаборант, наук. співроб., старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Наук. інтереси: нейро-гуморальна регуляція секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунка та тонкого кишечника.

Читати далі >Євтушенко Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
14.04.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1977 – закінчила Київ. ун-т, 1980 асп-ру каф. біохімії Київ.ун-ту, у 1980–94 – мол. наук. співроб. відділу біофізики канцерогенезу, у 1994-97 наук. співроб., 1997-2004 – в. о. зав. лаб. в НДЦ «Лекон» Ін-ту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. З 2004-2006 – старш. наук. співроб. відділу біохімії, з 2006 – 2010 – старш. наук. співроб. НДС «Біофізики» НДІ фізіології біол. ф-ту. Кандидат дис. «Структурно-функциональные модификации лизил-тРНК-синтетазы с печени крыс в норме и при лучевом излучении»(1981).

Читати далі >Ліпецька Ада Миколаївна

 • Останні зміни:
28.09.1928

Місце народження: с. Хортиця Запоріжської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол.-ґрунтознавчий ф-т Київ. ун-ту (1952). Кандидат дис. «Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста» (1975). У Київ. ун-ті: з 1952 наук. співроб. НДІ фізіології тварин, з 1976 мол. наук. співроб., 1977–87 старш. наук. співроб. відділу фізіології ЦНС і ВНД НДІ фізіології. Наук. інтереси: з’ясування ролі підкоркових структур мозку у формуванні і реалізації складних форм поведінки тварин.

Читати далі >Несен Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
13.12.1930

Місце народження: с. Шершнівка Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Нервные и гуморальные пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта» (1963). У Київ. ун-ті: 1958–63 старш. наук. співроб. НДІ фізіології, 1963–65 в.о. доцент каф. біофізики, 1985–94 старш. наук. співроб. відділу загальної фізіології НДІ фізіології. 1984–85 заст. гол. ред. Української Радянської енциклопедії. Наук. інтереси: вивчення біоелектричної активності нейронів мозку, нейро-ендокринна регуляція, розробка методів ізольованих секреторних клітин.

Читати далі >Новиков Борис Григорович

 • Останні зміни:
02.05.1909- 28.02.1986

Місце народження: с. Перемишель Калузької область, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив педагогічний ф-т, біологічне відділення ІІ Моск. ун-т у 1932. Кандидат дис. «Анализ полового диморфизма у воробьиных птиц» (1936). Докт. дис. «Механизмы развития признаков пола в связи с эволюцией полового диморфизма» (1941). В Київ. ун-ті працював з 1944: зав. каф. гістології та ембріології; з 1959 – зав. відділу фізіології розвитку (за сумісн.) НДІ фізіології, у 1965-71- декан біол. ф-ту. Започ. викладання нормат. курсів «Заг. цитологія та гістологія» та «Біологія індивід. розвитку»; читав нормат. курси «Заг. біологія», «Дарвінізм та історія біології», «Теорія еволюції», спецкурси: «Біологія постембріонального розвитку», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Цитофізіологія» та ін. Був наук. кер. чисел. дис. робіт, присвячених дослідженню ролі гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції активності залоз внутр. секреції та ін. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення ролі гормональних факторів в ембріональному та постембріональному розвитку, розмноженні та рості птахів, дослідження засобів підвищення продуктивності птахів, обґрунтуванню принципів цілорічного розмноження і підвищення яйценосності птахів.

Читати далі >Руднєва Лідія Михайлівна

 • Останні зміни:
09.01.1923- 12.07.2008

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту 1960. Кандидат дис. «Гипоталамический контроль развития гонад у птиц» (1970). В Київ. ун-ті працювала у 1949-83: лаборантом, з 1960 – мол. наук. співроб., у 1971-83 – с. н. с. відділу фізіології розвитку НДІ фізіології біол. ф-ту. Викл. спецкурс «Гістофізіологія нейроендокринної системи». Наук. діяльність пов’язана з вивченням етапів формування в онтогенезі функціон. зв’язків між гіпоталамо-гіпофізарним комплексом та периферичними ендокринними залозами, зокрема статевими залозами. У 1978-83 досліджувала проблеми регуляції статевого дозрівання і рефрактерного періоду.

Читати далі >Стеценко Марина Олексіївна

 • Останні зміни:
05.10.1932

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту у 1957. Кандидат дис. «Действие низких температур на ткани птиц» (1962). Працювала в Київ. ун-ті з 1957 – лаборантом зоомузею, з 1957 – асист. каф. гістології, ембріології та дарвінізму. З 1959 р. працювала наук. співроб., а з 1962 – старш. наук. співроб. відділу фізіології розвитку НДІ фізіології біол. ф-ту, у 1987-95 – старш. наук. співроб. каф. цитології, гістології та біології розвитку. Читала лекції зі спецкурсу «Гістофізіологія нейроендокринної системи», викладала спецкурс «Спеціальна гістологія» та спецпрактикум. Однією з перших у 1958-62 рр. проводила дослідження з проблем кріобіології, зокрема впливу наднизьких температур на збереження життєздатності статевих клітин, вивчала участь ДНК у передачі спадкових ознак у різних видів птахів.

Читати далі >Хоменко Тетяна Антонівна

 • Останні зміни:
04.10.1953

Місце народження: с. Барвинки Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол ф-т Київ. ун-ту (1978). Кандидат дис. – «Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка» (1986). У Київ. ун-ті: у 1972–99 лаборант, мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співробом НДІ фізіології. Зараз працює наук. співроб. в Каліфорн. Ун-ті м. Ірвайн, США.

Читати далі >Цирюк Олена Іванівна

 • Останні зміни:
29.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1999). Кандидат дис. «Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка» (2004). У Київ. ун-ті: у 1999-2001 інженер, що виконує наук.-досл. роботу, з 2004 мол. наук.співроб., з 2006 наук. співроб. НДІ фізіології. Наук. інтереси: встановлення механізмів нервової та гуморальної регуляції моторно-евакуаторної і секреторної функцій шлунково-кишкового тракту, а також тканинного ураження та захисту в слизовій оболонці шлунку. Автор монографії, навч. посіб., 1 метод. рекомендацій та 84 наук. праць.

Читати далі >Штанова Лідія Яківна

 • Останні зміни:
21.02.1956

Місце народження: с. Червона Мотовилівка Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 1978 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту» (2002). У Київ. ун-ті: з 1988 мол. наук. співроб., з 2003 наук. співроб., з 2004 старш. наук. співроб. у відділі фізіології і фармакології травлення НДІ фізіології, з 2008 старш. наук. співроб. у відділі загальної фізіології. Викладає: практичні заняття з фізіології та патологічної фізіології. Наук. інтереси: вивчення механізмів регуляції функцій шлунково-кишкового тракту. Понад 40 праць, зокрема: Преганглионарная парасимпатическая иннервация интактного и парциально денервированного желудка у крыс// Нейрофизиология. 1991 (в співавт.).

Читати далі >Шуба Михайло Федорович

 • Останні зміни:
30.10.1928- 21.03.2007

Місце народження: с. Сасово Виноградівського району Закарпаської області .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Закінчив біол. ф-т Ужгород. ун-ту (1953), асп-ру Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1957). Кандидат дис. «Регуляция симпатической нервной системы сосудистого тонуса» (1958). Докт. дис. «Электрофизиологические свойства гладких мышц» (1966). В Ін-ті фізіології пройшов від асп. до зав. відділу нервово-м’язової фізіології та акад. НАН України. З 1960 читав лекції для студ. біол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1984–2005 – професор, зав. каф. біофізики біол. ф-ту. Читав курси лекцій з біофізики. Наук. інтереси: біофізика та фізіологія скелетних та гладеньких м’язів. Відомий вчен. в галузі фізіології і біофізики збудливих тканин.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи