ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Новиков Борис Григорович

02.05.1909- 28.02.1986

Місце народження: с. Перемишель Калузької область, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив педагогічний ф-т, біологічне відділення ІІ Моск. ун-т у 1932. Кандидат дис. «Анализ полового диморфизма у воробьиных птиц» (1936). Докт. дис. «Механизмы развития признаков пола в связи с эволюцией полового диморфизма» (1941). В Київ. ун-ті працював з 1944: зав. каф. гістології та ембріології; з 1959 – зав. відділу фізіології розвитку (за сумісн.) НДІ фізіології, у 1965-71- декан біол. ф-ту. Започ. викладання нормат. курсів «Заг. цитологія та гістологія» та «Біологія індивід. розвитку»; читав нормат. курси «Заг. біологія», «Дарвінізм та історія біології», «Теорія еволюції», спецкурси: «Біологія постембріонального розвитку», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Цитофізіологія» та ін. Був наук. кер. чисел. дис. робіт, присвячених дослідженню ролі гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції активності залоз внутр. секреції та ін.

 Осн. напрями наук. діяльності: вивчення ролі гормональних факторів в ембріональному та постембріональному розвитку, розмноженні та рості птахів, дослідження засобів підвищення продуктивності птахів, обґрунтуванню принципів цілорічного розмноження і підвищення яйценосності птахів.

Автор бл. 395 наук. і навч.-метод. робіт, опублікованих в укр. та інозем. виданнях.

Осн. праці: К биологии развития сельскохозяйственных птиц. К., 1955 (у співавт.). Возрастная физиология животных. М., 1967 (у співавт.). Гормональные факторы индивидуального развития. М., 1971 (у співавт.). Механизмы гормональных регуляций и роль обратных связей в явлениях развития и гомеостаза. М., 1981 (у співавт.). Актуальные вопросы современной нейроэндокринологии. Нейробиологические аспекты. М. 1981 (у співавт.). Чл. наук.-метод. ради Мінвузу СРСР, гол. секції біології Мінвузу України, чл. проблемних комісій з цитології, генетики, молекул. біології, чл. редколегії журн. «Цитологія та генетика». Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора та медалями: «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «Ветеран праці». Ветеран праці Київ. ун-ту, Засл. працівник ВШ.

Автор: Л.М.Пазюк

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи