ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шуба Михайло Федорович

30.10.1928- 21.03.2007

Місце народження: с. Сасово Виноградівського району Закарпаської області .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.

Закінчив біол. ф-т Ужгород. ун-ту (1953), асп-ру Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1957). Кандидат дис. «Регуляция симпатической нервной системы сосудистого тонуса» (1958). Докт. дис. «Электрофизиологические свойства гладких мышц» (1966). В Ін-ті фізіології пройшов від асп. до зав. відділу нервово-м’язової фізіології та акад. НАН України. З 1960 читав лекції для студ. біол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1984–2005 – професор, зав. каф. біофізики біол. ф-ту. Читав курси лекцій з біофізики. Наук. інтереси: біофізика та фізіологія скелетних та гладеньких м’язів. Відомий вчен. в галузі фізіології і біофізики збудливих тканин. Відкрив електричний зв’язок між гладеньком’язовими клітинами, що лежить в основі міжклітинної комунікації. Виявив невідоме раніше синаптичне збудження в гладеньких м’язах шлунково-кишкового тракту. Виявив іонний струм каналів мембрани гладеньком’язових клітин та дослідив його осн. властивості. Відп. секретар Укр. фізіол. тов-ва, фундатор і перший президент Укр. біофіз. тов-ва, кер. та учасник багатьох міжн. форумів. Вчен. зі світовим ім’ям в галузі фізіології і біофізики збудливих тканин. Відкрив електричний зв’язок між гладеньком’язовими клітинами, що лежить в основі міжклітинної комунікації, іонну природу збуджуючої і гальмівної дії медіаторів на ці клітини, виявив невідоме раніше синаптичне збудження в гладеньких м’язах шлунково-кишкового тракту. Виявив іонний струм Са2+ каналів мембрани гладеньком’язових клітин та дослідив його осн. властивості. Читав курси лекцій з біофізики. Відп. секретар Укр. фізіол. тов-ва, фундатор і перший президент Укр. біофіз. тов-ва, кер. та учасник багатьох міжн. форумів. Чл. спец. ради Ін-ту фізіології по захисту дис. зі спец. «Біофізика». Серед його учнів 6 докторів наук та 30 кандидат наук. Двічі лауреат Держ. премії України в галузі науки та техніки (1992, 2003), нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України».

Автор понад 300 наук. праць.

Осн. праці: Физический електротон нервов и мышц. К., 1966 (у співавт.); Механизмы возбуждения и сокращения гладких мышц мозговых сосудов. К., 1991 (у співавт.); Физиология сосудистых гладких мышц. К., 1988 (у співавт.); Біофізика. Підруч. К., 2008 (у співавт.); Біофізика. Практикум. К., 1983; Навч. посібник Нервово-м’язова фізіологія. К., 1986. Л-ра: Українська Радянська енциклопедія. К., 1985; Вісник НАН України. К., 1998; Нейрофізіологія. К., 1998; Нейрофізіологія. К., 2003; Фізіол. журнал. К., 2003; Національна академія наук України (персональний склад 1918–2003). К., 2003. 

Автор: І.Б.Філіппов, М.С.Мірошниченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи