ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загальної фізики кафедра Загальної фізики кафедра

Загальної фізики кафедра створена у 1944. З 1972 каф. готує спеціалістів з фізики низьких температур і кріогенного матеріалознавства, з 1982 – за навч. спеціалізації “Фізичне матеріалознавство”. У 1988 від каф. відокремилася кафедра фізики функціональних матеріалів. У 1945 - 82 незмінним зав. каф. був Засл. діяч науки України, д-р. фіз.-мат. наук., проф. О.З. Жмудський. Зав.и каф. були: проф. І.Я. Кучеров (1982 – 88), проф. В.М. Перга (1988 – 94 ), проф. І.В. Островський (1994 – 2002). З 2005 зав. каф. доц. М.О.Боровий. Кафедра загальної фізики забезпечує викладання курсу фізики та проведення лаб. робіт для студентів природничих факультетів ун-ту. На каф. працює лаб. практикум з заг. фізики, цикл робіт в якому виконує щорічно понад 2000 студентів. На кафедрі працюють 4 д-ри та 14 кандидат фізіко-математичних наук. На каф. виконується значний об’єм фундамент. та прикл. досліджень в галузі фізики твердого тіла. Створено наук. школи з акустоелектроніки (проф. І.Я.Кучеров), фізики аморфних металів та вуглецевих матеріалів (проф. Є.Й. Харьков), а також рентгенівської емісійної спектроскопії кратноіонізованих атомів (проф. А.З.Жмудський, проф. В.І.Шияновський). Зокрема, відкрито зворотні акустичні хвилі (хвилі з протилежно спрямованими фазовою і груповою швидкостями) та ефективний спосіб керування акустоелектронною взаємодією шляхом зміни електричних граничних умов (І.Я.Кучеров, П.В.Бурлій); відкрито та досліджено акустолюмінесценцію кристалів (І.В.Островський, О.О.Коротченков). Вперше застосовано метод псевдопотенціалу для опису кінетичних властивостей рідких металів (Є.О.Харьков, В.І.Лисов, В.Є.Федоров). Розроблено фіз. модель інтеркальованих сполук графіту, на основі якої з використанням парціальних термодинамічних функцій розроблено термодинамічну теорію процесів інтеркалювання (Л.Ю.Мацуй, В.І.Лисов, В.Є.Федоров). Започатковано експеримент. та теорет. дослідження процесів кратної іонізації глибоких електрон. оболонок атомів при фотопоглинанні та електрон. ударі (В.І. Шияновський, М.О.Боровий, В.Ф.Суржко). За час існування на кафедрі підготовлено 10 д-рів та понад 40 канд. наук. Каф. готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізацією “Фізичне матеріалознавство”. Випускники каф. отримують фундамент. теорет. підготовку з ключових питань фізики твердого тіла, а також набувають досвіду фіз. досліджень наноструктурних композитів на основі графіту, нанотрубок, багатошарових напівпровідників з квантовими ямами. Каф. активно співпрацює з наук.-дослід. ін-тами НАН України (Ін-т металофізики, Ін-т магнетизму, Ін-т фізики, Ін-т фізики напівпровідників), а також пров. закордон. наук. установами (Нац. центр фізичної акустики, Міссісіпі, США; Ун-т Пенсільванії, США; Німеччина, Ун-т Лунду, Швеція, Гуйлінський наук.-досл. ін-т геології та мінеральних ресурсів, Китай).

Боровий Микола Олександрович

 • Останні зміни:
26.02.1957

Місце народження: м. Умань Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідувач кафедри загальної фізики.
Завідувач кафедри загальної фізики. 1979 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1979 працює у Київ. ун-ті: стажист-дослідник, 1981 мол. наук. співроб., 1983 асист., 1989 доц., 2005 зав. каф. загальної фізики.

Читати далі >Жабітенко Микола Костянтинович

 • Останні зміни:
02.08.1944- 03.06.2002

Місце народження: с. Верхній Рогачик Херсонська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1966 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1968-83 асист., 1983-99 доц. каф. загальної фізики, 1999-2002 пров. наук. співроб. НДЛ «Фізична акустика твердого тіла».

Читати далі >Жмудський Олександр Захарович

 • Останні зміни:
08.03.1910- 25.10.1997

Місце народження: с.Тарасівка Запорізька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1934 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1935 асистент, з 1938 старший викладач, з 1940 доцент, з 1946 по 1982 завідувач кафедри загальної фізики, 1950 – 56 декан фізичного факультету, 1956 – 78 проректор з наукової роботи.

Читати далі >Коротченков Олег Олександрович

 • Останні зміни:
27.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1980 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1980 старший лаборант, з 1982 аспірант, з 1985 молодший науковий співробітник, з 1986 асистент, з 1993 доцент, з 2000 професор кафедри загальної фізики.

Читати далі >Кучеров Іван Якович

 • Останні зміни:
18.11.1929- 26.10.2006

Місце народження: с. 1-а Лозова Харківська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри загальної фізики.
У 1951 р. закінчив фізико-математичний факультет Киргизького державного педагогічного інституту у м. Фрунзе. У Київському університеті: з 1956 асистент, з 1958 старший викладач, з 1963 доцент, з 1979 професор, 1977-85 декан фізичного факультету, 1983-89 завідувач кафедри загальної фізики.

Читати далі >Лисов Володимир Іванович

 • Останні зміни:
18.09.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1968 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. В Київському університеті: з 1968 стажер-дослідник, з 1972 старший інженер, з 1976 старший науковий співробітник, з 1986 завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство», з 2000 професор.

Читати далі >Овсієнкo Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
16.10.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1989 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1989 працює на каф. загальної фізики на посадах: 1989-93 інж., 1993-96 мол. наук. співроб., 1996-99 наук. співроб., 2000 старш. наук. співроб., 2000-09 асист., 2011 доцент.

Читати далі >Оліх Олег Ярославович

 • Останні зміни:
05.06.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1996 закінчив з відзнакою фізичний факультет Київ. ун-ту, 2000 асп-ру цього ф-ту. У Київ. ун-ті працює на каф. загальної фізики на посадах: 1998 асист., з 2002 доц., 2007-2011 заст. декана фіз. ф-ту з навч.-метод. роботи.

Читати далі >Островський Ігор Васильович

 • Останні зміни:
12.06.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри загальної фізики.
У 1968 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1970: асист., 1973 старш. викл., 1975 доц., 1983 проф.; 1994 – 2002 зав. каф. загальної фізики, 1997 – 98 проректор з наук. роботи Київ. ун-ту, з червня 2002 проф. каф. загальної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Перга Віталій Михайлович

 • Останні зміни:
21.11.1934- 13.01.1994

Місце народження: м. Фастів Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957 р. закінчив радіофізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1963 асистент радіофізичного факультету, з 1964 асистент фізичного факультету, з 1969 старший викладач, з 1973 доцент, з 1988 професор, 1989–94 завідувач кафедри загальної фізики. 1974-80 заступник декана фізичного факультету з навчальної роботи, 1985-88 проректор з навчальної роботи, 1988-92 перший проректор, 1992–94 директор міжгалузевого ІПК.

Читати далі >Федоров Валентин Євгенович

 • Останні зміни:
21.06.1949

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1975-80 асист., 1980-85 - старш. виклад., 1985 доц. каф. загальної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Харьков Євген Йосипович

 • Останні зміни:
13.02.1926- 25.08.2001

Місце народження: с. Каменка Пензенської області .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1983). У 1956 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1960 доцент, 1968 – 2001 професор.

Читати далі >Цареградська Тетяна Леонідівна

 • Останні зміни:
03.09.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
У 1990 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 1993 асп-ру ун-ту. З 1993 працює на каф. загальної фізики на посадах: 1993-95 мол. наук. співроб., 1995-99 наук. співроб., 1999-2007 старш. наук. співроб., 2007 доц.

Читати далі >Шияновський Владислав Іванович

 • Останні зміни:
22.12.1929- 10.05.2006

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1957 лаборант, з 1958 асистент, з 1963 старший викладач, з 1969 доцент, 1990 – 2004 професор.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи