ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коротченков Олег Олександрович

27.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1980 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. Кандидатська диссертація «Акустопровідність та акустолюмінесценція кристалів кубічної симетрії» (1986), докторська дисертація «Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах» (2000). У Київському університеті: з 1980 старший лаборант, з 1982 аспірант, з 1985 молодший науковий співробітник, з 1986 асистент, з 1993 доцент, з 2000 професор кафедри загальної фізики. Викладає: розділи загального курсу фізики (оптика, елементи квантової фізики), “Фізика напівпровідників”, “Фізика низькорозмірних напівпровідникових систем”, “Фізика електронних та фононних процесів в наноструктурах”. Сфера наукових інтересів: електричні, оптичні, акустичні, теплові явища в напівпровідниках та напівпровідникових гетероструктурах. Опублікував близько 100 праць, зокрема: Фізична акустооптика. К., 2000. (у співавт.); Квантові низькорозмірні системи. К., 2003. (у співавт.); Sonoluminescence and acoustically driven optical phenomena in solids and solid-gas interfaces // Physics Reports, 1999. Vol. 311 (in co-authоrship); Acoustically driven emission of light in granular and layered semiconductors: recent advances and future prospects // Reports on Progress in Physics. 2002. Vol. 65 (in co-authоrship); Carrier confinement in Ge/Si quantum dots grown with an intermediate ultrathin oxide layer // Phys.Rev. B., 2012. Vol. 85 (in co-authorship); Effects of low temperature anneals on the photovoltage in Si nanocrystals // J. Appl. Phys., 2012. Vol. 111 (in co-authоrship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи