ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цареградська Тетяна Леонідівна

03.09.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.

У 1990 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 1993 асп-ру ун-ту. З 1993 працює на каф. загальної фізики на посадах: 1993-95 мол. наук. співроб., 1995-99 наук. співроб., 1999-2007 старш. наук. співроб., 2007 доц. У 1994 захистила канд. дис. “Теоретичні та експериментальні дослідження процесу аморфізації металевих стекол” за спец. 01.04.07 – фізика твердого тіла. 2003 отримала звання старш. наук. співроб. Осн. напрямом наук. роботи є теорет. та експерим. дослідження процесів кристалізації аморфних металевих систем. Результати досліджень є суттєвим внеском у розвиток знань щодо кінетики кристалізації бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів. Нагороджена Грамотою НАН України за цикл робіт “Теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фазоутворення в аморфних сплавах” як переможець конкурсу молодих вчених (1997). Автор 82 наук. праць. Осн. праці: Термодинаміка металів та сплавів”. К. 2002 (у співавт.); Кристалізація і аморфізація металевих систем. К., 2002 (у співавт.); Жидкое состояние и кристаллизация расплавов //Энциклопедия неорганического материаловедения. Т.1. Гл.2. К., 2007 (у співавт.); Фізика іонно-електронних рідин. Монографія. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи