ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загальної математики кафедра. Загальної математики кафедра.

Створена в 1934 для забезпечення читання мат. на тих ф-тах ун-ту, для яких мат. не є осн. предметом. За час існування каф. її очолювали відомі вчені: член-кор. АН УРСР В.Є. Дяченко (1934-54), проф. Ф.С. Гудименко (1954-69), проф. В.Й. Путята (1969-70), проф. І.А. Павлюк (1970-81), проф. Г.Л. Кулініч (1981-2003), проф. О.М.Станжицький (з 2003). З часу створення каф. її виклад. були написані навч. посібники та збірники задач з мат. для студентів немат. спеціальностей вузів, зроблено цілу низку важливих наук. відкриттів. Так її перший зав. В.Є.Дяченко розпочав у Києві досл. в галузі обчислювальної машинної мат. і в напрямку створення спец. конструкцій обчислювальних приладів (електроінтеграторів). Відомі результати І.А.Павлюка з досл. диф. рівнянь; інваріант Павлюка дозволяє вивчати якісну поведінку розв’язків для широкого класу диф. рівнянь Проф. Г.Л. Кулініч започаткував два нових перспективних наук. напрямки: узагальнені дифузійні процеси в теорії стохастичних диф. рівнянь, та інваріантні множини стохастичних систем Іто. Проф. Є.Ю.Таран розробив структурно-феноменологічний метод одержання реологічних рівнянь. Проф. І.П. Васильченко досл. композиційні матеріали за допомогою електромагнітних хвиль мікрорадіохвильового діапазону. Проф. О.М.Станжицький одержав низку важливих результатів про інваріантні множини диф. рівнянь, їх стійкість, та дослідив поведінку розв’язків лінійних та слабо нелінійних стохастичних систем Іто. Каф. підтримує тісний зв’язок з відділами диф. рівнянь, нелінійного аналізу, мат. аналізу, теорії випадкових процесів інт.-ту. мат. НАН України, ін-тами механіки та гідромеханіки НАН України. На каф. навчались і захищали дис. асп. з Росії, Естонії, Казахстану, Гвінеї. О.М. Станжицький

Васильченко Іван Петрович

 • Останні зміни:
04.01.1945

Місце народження: с. Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1967). Канд. дис.: «Анализ напряженного состояния тел вращения» (1970), докт. дис.: «Поляризационные методы решения задач механики композитов» (1986). У Київ. ун-ті: з 1970 асист., з 1972 ст. виклад., з 1981 доц., з 1988 проф. загальної математики кафедри. Наук. інтереси: розробка і розвиток поляризаційних методів, пов’язаних з використанням електромагнітних хвиль широкого діапазону (радіохвильового, оптичного) для розв’язку задач теорії пружності анізотропного композиційного тіла. Фахівець у галузі мат. моделювання, механіки суцільного середовища.

Читати далі >Вижва Зоя Олександрівна

 • Останні зміни:
06.06.1961

Місце народження: смт Чемерівці, Хмельницька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1983). Канд. дис.: «Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных случайных полей на сфере» (1987).

Читати далі >Гординський Любомир Дмитрович

 • Останні зміни:
06.06.1947- 04.07.2009

Місце народження: с. Глибоке, Богородчанського району, Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Чернівец. ун-т (1969). У Київ. ун-ті працював з 1989 на посаді доц. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту. Читав норматив. курси з вищої мат. для студ географ. ф-ту та спец. курси на мех.-мат. ф-ті. Осн. наук. праці належать до теорії крайових задач мат. фізики та їх застосувань в електродинаміці, теорії теплопровідності та механіки. Канд. дис.: «Исследование нелинейных краевых задач теории оболочек с помощью интегральных уравнений» (1972).

Читати далі >Грисенко Марина Віталіївна

 • Останні зміни:
17.12.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою мех.-мат. факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році. Працює на у Київ. ун-ті кафедрі загальної математики 1990 року, на посадах асист. (1990), доц. (1996). В 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від параметра». Читає нормативні курси лекцій з вищої математики для студентів природничих факультетів та для студентів Інституту міжнародних відносин. Осн. наук. праці належать до теорії ймовірності та мат. статистики, теорії стохастичних диф. рівнянь, застосування мат. методів в економіці. Нагороджена почесною грамотою та годинником від Москов. рай. держ. адмін. у м Києві. За багаторічну сумлінну працю і значні успіхи у науково-педагогічній діяльності нагороджена грамотою Київ. ун-ту. Авторка понад 40 наук. праць.

Читати далі >Данілов Володимир Якович

 • Останні зміни:
29.06.1952

Місце народження: с.Петровське Таращанський район Київська область .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1975). У Київ. ун-ті працює з 1979 інженером, молод. наук. співр. НДС ф-ту. З 1981 асистент к-ри загальної математики мех.-мат. ф-ту, з 1988 – доцент. З 2003 по 2007 працював на посаді заступника декана з навчальної роботи ф-ту, з 2009 голова профбюро мех.-мат. ф-ту. Читає курс «Вища математика з елементами математичної статистики», «Математико-статистичні методи», «Математичні методи та моделі» для студентів географічного ф-ту та спеціальні курси для студентів мех.-мат. ф-ту. Канд. дис.: «Аналитические методы исследования разностных уравнений» (1983). Наук. інтереси зосереджені на дослідженні питань якісної теорії диференціальних та різницевих рівнянь за допомогою аналітичних методів нелінійної механіки. Нагороджений Почесною грамотою Київ. нац. ун-ту (2002 р. та 2010 р.), грамотою Київ. нац. ун-ту (2012 р.).

Читати далі >Довгий Борис Павлович

 • Останні зміни:
17.08.1951

Місце народження: с. Вільхівець Звенигородського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту (1973). У Київ. ун-ті працює з 1973 на посаді мол. наук. співроб. обчислювального центру, з 1975 асист. каф. заг. мат., з 1985 доц. математичної фізики кафедри, у 1987 – 1994 заст. декана мех.–мат. ф-ту. Викладає норматив. курси з інформатики та програмування, методів обчислень і спец. курси для студентів мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси стосуються чисельних методів розв’язання нелінійних крайових задач мат. фізики. Канд. дис.: «Розв’язування деяких класів крайових задач нелінійної оптики» в Київ. ун-ті (1983). Автор понад 50 наук. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Дяченко Вадим Євгенович

 • Останні зміни:
18.07.1896- 02.06.1954

Місце народження: м. Нижній Новгород, Російська імперія.
Науковий ступінь: доктор.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Математик. Закінчив Морський корпус (1916, м. Петроград), аспірантуру науково-дослідної кафедри математики при ВУАН (1927).
Захистив роботу на звання наукового робітника «Математичні теорії фізичних явищ» (1928)

Читати далі >Єршов Андрій Владиславович

 • Останні зміни:
17.08.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив Київ. нац. ун-т (1999). У Київ. ун-ті працює з 1999 на посаді асист. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту. Веде практичні заняття з курсу «Вища математика» для студентів природничих ф-тів та з курсів «Теорія ймовірн.», «Теорія міри та інтеграла», «Дискретна матем.», «Актуарна та фін. математика» для студентів мех.-мат. ф-ту. Основні наукові праці належать до теорії стохастичних диференціальних рівнянь. Канд. дис.: «Граничні теореми для випадкових ламаних» (2012). Автор 15 наук. та навч.-методичних праць. О.М. Станжицький

Читати далі >Іваненко Назар Леонідович

 • Останні зміни:
18.05.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1993). У Київ. ун-ті працював з 1993 до 1996 на посаді асист. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту. Сфера наук. зацікавлень: теорія груп та підгруп. Канд. дис.: «Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору» (1995). Автор понад наук. 10 праць. О.М.Станжицький

Читати далі >Ільченко Олександр Вадимович

 • Останні зміни:
12.05.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1981), асп-ру мех.-мат. ф-ту (1984). У Київ. ун-ті працює з 1984 мол. наук. спів роб., асист., доц. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту. Читає норматив. курси з вищої математики та статистичних методів на ф-тах біології та психології, спец. курси для студ. мех.-мат. ф-ту. Сфера наук. зацікавлень – теорія стохастичних диф. рівнянь. Канд. дис.: «Стійкість деяких класів систем стохастичних диференціальних рівнянь» (1989).

Читати далі >Кулініч Григорій Логвинович

 • Останні зміни:
09.12.1938

Місце народження: хутір Лучищів біля с. Жеревці, Лугинський район, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1964), був Ленінським стипендіатом. Учень А.В.Скорохода. У Київ. ун-ті працює з 1964 р. (асист., ст. виклад., доц., проф., у 1980-2003 був зав. каф. заг. мат.). Читав курс з «Вищої математики» для студентів географічного ф-ту, читає спец. курси з теорії стохастичних рівнянь для студентів мех.-мат. ф-ту. З його ініціативи від 11.04.89 р. при кафедрі загальної мат. відкрита нова спеціалізація – мат. моделювання. Підготував 18 канд. фіз.-мат. наук. Осн. досл. в галузі випадкових процесів та їх застосувань, його працями створено два нові перспективні наук. напрямки цієї теорії: асимптотична теорія стохастичних диф. рівнянь (СДР) при вельми нерегулярній поведінці коефіцієнтів і інваріантні множини СДР. Канд. дис.: «О предельном поведении распределения решения стохастических дифференциальных уравнений» (1968).

Читати далі >Кушніренко Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
01.08.1975

Місце народження: с. Вертіївка, Ніжинський район, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила мех.-мат. ф-т Київ. нац. у-ту (1997). У Київ. ун-ті працює з 1998 р. на посаді інж. групи НДЧ мех.-мат. ф-ту, з 2000 р. – асист. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту, з 2007 – доц. Читає норматив. курси з «Вищої математики» та «Теорії ймовірностей і математичної статистики» для студ. природнич. ф-тів. Осн. наук. праці належать до теорії стохастичних диф. рівнянь із стрибками. Канд. дис.: «Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками» (2006).

Читати далі >Мішура Юлія Степанівна

 • Останні зміни:
26.12.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Київ. держ. ун-т (1975) та асп-ру. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1978). Асист. каф. загальної мат. (1976–1980), ст. виклад. цієї ж каф. (1981–1986), доц. каф. мат. аналізу (1987–1991), проф. цієї ж каф. (1991–2003). З 2003 р. зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики. Підготувала 15 канд. наук. Осн. напрями наук. діяльності: теорія ймовірностей та мат. статистика, теорія випадкових процесів та полів, стохастичний аналіз, фінансова та актуарна мат. Канд. дис.: «Предельные теоремы для функционалов от случайных полей» (1978). Докт. дис.: «Мартингальные методы в теории случайных полей» (1990).Член редколегій журналів «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Fractional Differential Calculus», «Lithuanian Journal of Statistics», вісник Киівського університету, серія математика та механіка. Чл. Амер. та Європ. мат. тов-в, Міжнар. статистичного ін-ту. Була учасником та керівником наукових груп в міжнародних проектах Tempus, Visby, Intas, проекту «Multifractionality» в рамках програми Marie Curie action. Організатор міжнародних конференцій «Modern Stochastics. Theory and Applications, I-III», що проводились в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2006, 2010 і 2012 роках.

Читати далі >Мосєєнков Юрій Борисович

 • Останні зміни:
25.02.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1980). З 1980-94 працював в Ін-ті механіки НАН України. У Київ. ун-ті працює з 1994 на посаді асист. каф. загальної мат., з 1999 – доц. Читає курс з «Вищої математики» для студентів Військового інституту та спецкурс на мех. мат. ф-ті. Осн. напрямок наук. діяльності – вивчення питань можливості застосування асимптотичних методів нелінійної механіки в їх розвитку стосовно дослідження стаціонарних і нестаціонарних коливань в системах з розподіленими параметрами, що описуються крайовими задачами математичної фізики. Канд. дис.: «Задача нестаціонарної гідро-пружності для тіл з плоскими і прямолінійними границями» (1985). Лауреат Респ. премії ім. М. Островського для молодих вчених в обл. науки (1991). Автор понад 40 публікацій.

Читати далі >Перегуда Олег Володимирович

 • Останні зміни:
25.01.1972

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. нац. ун-т (1994). У Київ. ун-ті працює з 1994 на посаді асист. каф. загальної мат. мех.-мат. ф-ту, з 2003 – доц. , з 2003 – заст. декана з виховної роботи мех-мат. ф-ту. Читає норматив. курси з «Вищої математики» для студентів природничих ф-тів та спец. курс для студентів мех.-мат. ф-ту. Осн. наук. праці належать до теорії стохастичних диф. рівнянь, інваріантних множин стохастичних диф. рівнянь Іто. Канд. дис.: «Якісний аналіз стохастичних диференціальних рівнянь» (2001). Нагороджений почесною грамотою НАН України для молодих вчених за серію робіт «Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь» (2003).

Читати далі >Плахотник Володимир Васильович

 • Останні зміни:
27.02.1950

Місце народження: с. Глибоке, Богородчанський район, Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ.ун-ту (1972), асп. на каф. алгебри і мат. логіки (1975). У Київ. ун-ті працює на посадах: асист. (1975-1980), ст. виклад. (1981-1993), доц. каф. загальної мат. (з 1994) Читає норматив. і спец. курси на природничих та мех.-мат. ф-тах . Член Вченої ради мех.-мат. фак-ту, вчений секретар ради із захисту дис., заст. і голова предметних комісій ун-ту з мат., голова і член журі олімпіад з мат. для школярів.

Читати далі >Рижов Антон Юрійович

 • Останні зміни:
28.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив Київ. нац. ун-т (2001). У Київ. ун-ті працює з 2002 на посаді асист. каф. заг. мат. мех.-мат.ф-ту.

Читати далі >Станжицький Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
20.03.1963

Місце народження: с.Чупира, Білоцерківський район, Київської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1987 асист. каф. заг. математики, з 1987–88 асист. каф. інтегральних та диф. рівнянь, з 1988–2003 доц. цієї ж каф., з 2003 зав. каф. загальної математики кафедри.

Читати далі >Таран Євгеній Юрійович

 • Останні зміни:
01.10.1945

Місце народження: с.Мала Перещепина, Ново-Санжарський район Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1967). З 1970 розробляє структурно-феноменологічну реологію суспензій. В Київ. ун-ті працює з 1969 як викладач каф. аерогідромех. та теплообміну, а з 1976 – каф. загальної мат. (з 1995 – проф.). У 1971-73 та 1977-80 – викл.-консультант з мат. в ун-тах Гавани і Камагуея (Республіка Куба).

Читати далі >Тищенко Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
15.04.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1978) Працює в Київ. ун-ті з 1987 – наук. співр. СКБ «Спектр». 1983 захист. дис. канд. фіз.-мат. наук (наук. керівник – чл.-кор. АН УРСР Березанський Ю.М.). 1989-94 – асист., з 1994 – доц. каф. загальної мат. мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Шовкопляс Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
01.06.1944- 14.06.2005

Місце народження: с. Нетрубіж, Орловська область, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1968). В Київ. ун-ті працював у 1979-2003 рр. на посадах: асист. (1979), ст. виклад. (1985), доц. (1990) каф. загальної мат.

Читати далі >Шовкопляс Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
15.11.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
З відзнакою закінчила мех.-мат. ф-т Київ. нац. у-ту (1996). З 1996 – асп. Київ. нац. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1999 р. на посаді мол. наук. співробітника НДЛ «Диф-х та інтегральних рівнянь» мех.-мат. ф-ту, з 2005 р. – наук. співробітник НДЛ «Диф-х та інтегральних рівнянь» мат. мех.-мат. ф-ту, з 2011 р. – ас. кафедри загальної математики мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Шокотько Сергій Григорович

 • Останні зміни:
07.04.1940

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший викладач.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1963), асп-ру (1969). В 1963-1964 працював лабор. каф теорії пружності мех.-мат. ф-ту. Після асп-ри працював ст. інж. НДЧ, зав. лаб. «Поляризаційно-оптичного методу досліджених напружень», ст. наук. співроб. В 1977-2010 перебував на посаді ст. виклад. каф. загальної мат. мех.-мат. ф-ту. З 1981 працює в Ін-ті проблем матеріалознавства НАН України.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи