ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грисенко Марина Віталіївна

17.12.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила з відзнакою мех.-мат. факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році. Працює на у Київ. ун-ті кафедрі загальної математики 1990 року, на посадах асист. (1990), доц. (1996). В 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від параметра». Читає нормативні курси лекцій з вищої математики для студентів природничих факультетів та для студентів Інституту міжнародних відносин. Осн. наук. праці належать до теорії ймовірності та мат. статистики, теорії стохастичних диф. рівнянь, застосування мат. методів в економіці. Нагороджена почесною грамотою та годинником від Москов. рай. держ. адмін. у м Києві. За багаторічну сумлінну працю і значні успіхи у науково-педагогічній діяльності нагороджена грамотою Київ. ун-ту.

 Авторка понад 40 наук. праць. Осн. праці:. Вища математика. Ч.2. Спеціальні розділи. К.: Либідь, 2002 (у співавт.); Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі. Навч. пос. К. «Либідь», 2007; Математика для економістів. Підручник. К. ВПЦ «Київський університет», 2012; Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник . К.: Видавництво ІМВ. 2012 (у співавт.); Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників. Нав. пос. К. ВПЦ «Київський університет» 2012 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи