ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мішура Юлія Степанівна

26.12.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила Київ. держ. ун-т (1975) та асп-ру. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1978). Асист. каф. загальної мат. (1976–1980), ст. виклад. цієї ж каф. (1981–1986), доц. каф. мат. аналізу (1987–1991), проф. цієї ж каф. (1991–2003). З 2003 р. зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики. Підготувала 15 канд. наук. Осн. напрями наук. діяльності: теорія ймовірностей та мат. статистика, теорія випадкових процесів та полів, стохастичний аналіз, фінансова та актуарна мат. Канд. дис.: «Предельные теоремы для функционалов от случайных полей» (1978). Докт. дис.: «Мартингальные методы в теории случайных полей» (1990).Член редколегій журналів «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Fractional Differential Calculus», «Lithuanian Journal of Statistics», вісник Киівського університету, серія математика та механіка. Чл. Амер. та Європ. мат. тов-в, Міжнар. статистичного ін-ту. Була учасником та керівником наукових груп в міжнародних проектах Tempus, Visby, Intas, проекту «Multifractionality» в рамках програми Marie Curie action. Організатор міжнародних конференцій «Modern Stochastics. Theory and Applications, I-III», що проводились в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2006, 2010 і 2012 роках. Нагороджена відзнакою Вченої ради Київського університету. Член двох спеціалізованих вчених рад. Науковий керівник технічного комітету стандартизації «Застосування статистичних методів» (ТК 70 та навчального центру підготовки актуаріїв та фінансових аналітиків при Київському університеті. Авторка 225 наук. праць.

Осн. праці: «Математика фінансів» (К., РПУ Київського університету, 2011); «Stochastic Analysis of Fractional Brownian Motion and Related Processes» (Springer, 2008); «Theory of Stоchastic Processes. With Applications to Financial mathematics and Risk Theory (Springer, 2010, у співавторстві).

Автор: Ю.В. Козаченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи