ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хржонщевський Никанор Адамович

26.06.1836- 19.08.1906

Місце народження: м. Перм, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

Закінчив мед. ф-т Казанськ. ун-ту (1859). Того ж року захистив докт. дис. "О строении надпочечных желез" (перша в Росії наук. робота в галузі ендокринології, за яку отримав другу золоту медаль; першу було присуджено ще під час навчання - за роботу "Об окостенении"). Удосконалювався за кордоном (1861-64) у лаб. Р. Вірхова, Й. Мюллера, К. Людвіга. Організував і очолив каф. гістології, ембріології та порівн. анатомії (1867) у Харків. ун-ті, 1869 – каф. загальної патології в Київськ. Ун-ті, якою керував до 1887. Декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира (1869-72). Автор понад 60 наукових праць. Провів перше велике дослідження у галузі ендокринології, розробив класичний метод прижиттєвого фарбування клітин і тканин (1864), чим започаткував експерим. гістофізіологію (на суч. етапі розвитку мед. та біол. наук одним з видатних досягнень є визначення ролі внутрішньоклітинного вмісту іонів кальцію за умов норми та патології за допомогою флюоресцентних барвників); один з піонерів санітар. просвіти, очолював Тов-во київ. лікарів (1869-72 і 1886-92), при якому організував «Комісію нар. мед. читань», першу в Києві безкоштовну лікарню та створив в Українї службу швидкої мед. допомоги. Президент Київ. тов-ва природодослідників (1870-72). Учні — проф. О.В. Леонтович, Ф.І. Ломинський, П.І. Морозов, А.В. Ходін, І.О. Сікорський, В.В. Підвисоцький, М.С. Афанасьєв, К. Г. Тритшель.

Осн. праці: Исследование эпителия легочных пузырьков, печени, почек и лимфатических сосудов с помощью физиологической инъекции // Медицинские вести. 1865. № 3-6; О происхождении лимфатических сосудов // ВМЖ. 1866. Ч. 95. кн.1; О строении печени и ее отделительной деятельности // Там само. Ч. 96. Кн.7.

Л-ра: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; Медицина в Україні. Біобібліографічний словник. Вип. 2. К., 2005.

Автор: Р.О. Марценюк, І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи