ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лічков Борис Леонідович

19.07.1888- 20.10.1966

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1912 Київ. ун-т. Запрошений до викладання на природн. ф-ті Київ. ун-ту у 1919. 1924-27 очолив наук.-досл. каф. геології. Перший дир., а згодом замісник дир. Укр. геол. комітету (1918-27). Упродовж 1924-34 зав. відділом підземних вод Гідрологічного ін-ту в Ленінграді. Різнобічні наук. інтереси втілилися в наук. досягненнях: дослідження з палеонтології і стратиграфії альбських відкладів; дослідження геоморфології (рельєфу), геотектоніки (структури); теорет. проблем їх взаємовідношення і взаємозалежності. Завдяки здобуткам вченого встановлено одну з перших класифікацій підземних вод УЩ (1928): наявності ярусів терас в долині Дніпра і обґрунтовано генезис алювіальної рівнини середнього Дніпра. Л. зроблено спробу висвітлити етапи розвитку Дніпровсько-Донецької западини. Почесний чл. Геогр. тов-ва СРСР (з 1962). Соратник В.І. Вернадського. Заарештований 5.01.1934 у Ленінграді як член фашистської орг. «Російської нац. партії». Засуджений на 10 років у таборах Сер. Азії, в р-ні Кушка, на буд-ві каналу Москва-Волга, на Волгобуді. Працював на засланні: гідрогеологом, старш. геологом-консультантом. Звільнений достроково. Реабілітований 28.11.1947. Автор першого ротаторного підруч. для студентів-геологів Київ. ун-ту, склав узагальнюючий зб. з гідрогеології УЩ. Осн. праці: Границы познания в естественных науках. К., 1914; Історична геологія: Підруч. К., 1919; Движение материков и климаты прошлого Земли. – М.; Л., 1936; Природные воды Земли и литосфера. М.; Л., 1960; К основам современной теории Земли. Л., 1965. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Історія Київського університету. К., 1959; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Памяти Б.Л. Личкова / Известия АН СССР. Сер. геологическая. 1968. № 4. 

Автор: Л.С. Киселевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи