ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лучицький Володимир Іванович

02.05.1877- 20.10.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: ординарний професор.

Закінчив 1899 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1900-05 стипендіат Київ. ун-ту, що готується до професор. звання. 1905-09 приват-доцент., 1914-24 ордин. професор. ун-ту. З 1912 зав. каф. геології Київ. ун-ту. Магіст. дис. (1907), докт. дис. «Рапакиви Киевской губернии и породы его сопровождающие» (1912). 1909-14 професор. Варшавського Політехн. ін-ту. 1914-24 професор. Київ. ун-ту. 1934 присвоєно вчене звання доктора геол. наук. 1923-43 обирається зав. каф. петрографії Моск. Гірничої Академії. Під час ВВВ на Уралі виконував завдання з вивчення місцезнаходження покладів алюмінієвих руд. У 1943 повертається на завідування каф. петрографії і мінералогії Київ. ун-ту. 1947 очолив Ін-т геол. наук АН УРСР. Організатор і перший кер. Укргеолкому. Займався дослідженнями геології та петрографії Укр. кристалічного масиву, питаннями стратиграфії докембрію України, регіон. дослідженнями гідрогеології України та Криму, вивченням мінерально-сировинної бази України та ін. частин СРСР, відкрив родовища графіту, каоліну. Засл. діяч наук УРСР, дійсн. чл. АН УРСР. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю». Автор 172 наук. праць, 8 вироб. звітів. Осн. праці: Петрографія. К., 1947, 1949; Каолины Украины. К., 1928; Петрография Украины. К., 1934; Общий обзор докембрия Европейской части СССР. М., 1939. Л-ра: Родіонов С.П., Слєнзак І.Є. Володимир Іванович Лучицький // Геол. журн., 1948. Т.9. Вип. 1-2; Родіонов С.П. Київська геологічна школа // Геол. журн., 1952. №2. Вип. 3; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: В.Ф. Грінченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи