ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лукієнко Олександр Іванович

28.02.1939

Місце народження: с. Артем Ростовської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1963 геол. ф-т Львів. деж. ун-ту ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті: 1996 професор., 1997-2003 зав. загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту. Сфера наук. досліджень: проблеми морфологічної тектоніки, зокрема її нового напряму – тектоно-фаціального аналізу. Акад. АН ВШ України. Чл. Міжвідомчого тектонічного комітету України, чл. Європ. комісії по захисту памяток природи (Прогео). Лауреат Премії ім. Тараса Шевченка Київ. ун-ту (2003). Автор 140 наук. праць, 6 монографій, 2 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Геология Чу-Илийского региона. Т.1.: Монография. Алма-Ата, 1981; Тектонофации мезозоны: Монография. Алма-Ата, 1987; Тектонофациальный анализ и его значение для геологии, металлогении и тектоники: Монография. Алма-Ата, 1989; Тектонические потоки как основа для понимания структур: Монография. К., 1996; Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу: Підруч. К., 2001; Структурна геологія: Підруч. К., 2008; Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита: Монографія. К., 2008 (у співавт.); Морфологічна тектоніка (на тектонофаціальній основі): Навч. посіб. К., 2001. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: Л.С. Киселевич

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи