ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мєнасова Анжеліна Шевкетівна

18.12.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.

Закінчила 1987 геол. ф-т МДУ ім. М.В. Ломоносова, 2002 асп-ру геологічного ф-ту Київ. ун-ту (загальної та історичної геології каф.). У Київ. ун-ті: 2002-03 мол. наук. співроб., 2003-10 асист., з 2010 – доцент. каф. заг. та іст. геології. Кандидат дис. «Безскелетні метазоа та іхнофосілії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення» (2006). За час роботи в Київ. ун-ті вивчає біостратиграфію вендських відкладів Подільської Наддністрянщини. Автор 10 наук. праць, 1 метод. посіб. Осн. праці: Загальна геологія. Практикум: Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.); Стосовно нових версій про вік вендських покладів Подільського Придністров’я // Мінеральні ресурси, 2002. №4; Значення вендської біоти опорного розрізу Поділля для розробки загальної шкали розчленування венду» // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія, 2005; Загальна геологія / Практикум. К., 2005. (у співавт.). 

Автор: Л.С. Киселевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи