ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Безруков Володимир Федорович

23.08.1952

Місце народження: с.Займанка Зачепилівського району Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

В 1980 закінчив біол. ф-т, у 1983 асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Изучение изменчивости дальневосточных растительноядных рыб, аклиматизированных на Украине» (1986). На каф. заг. та молекул. генетики працює з 1979: лаборант, асист.(1984), доцент (1990). Наук. інтереси: екол. геноміка, популяційна генетика, стат. геноміка, нестабільність геному, генет. маркери в вивченні генет. архітектури кількісних ознак в популяції. учасн. трьох антарктичних експедицій. Читає заг. курс «Генетика» та спецкурси: «Популяційна генетика», «Аналітична генетика», «Генетичні основи інтелекту», «Геноміка». Постійний чл. журі Міжн. та нац. олімпіад з біології та екології. Соросівський доцент (1995, 1997). Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за досягнуті успіхи в розвитку нар. госп-ва СРСР (1987), знаком «Відмінник освіти України» (1996), Почесними грамотами МОН України (1998, 1999, 2004, 2005)Почесною грамотою за особливо видатні заслуги перед Київ. національним ун-том ім.Тараса Шевченка (2002). Автор 225 наук. та наук.-метод. праць.Осн. праці: Алгебраические закономерности соотношения гетерозиготности со средним значением и дисперсией количественного признака // Генетика. 1989. Генетичні маркери кількісних ознак в популяціях: множинний алелізм // Доповiдi НАН Украiни. 1999. Группы крови АВ0 как генетические маркеры количественных признаков у человека // Цитология и генетика. 2000. Геном // Енциклопедія сучасної України. К., 2006; Генетика. Підручник. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи