ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Демидов Сергій Вікторович

27.04.1954

Місце народження: с. Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічнихнаук.
Наукове звання: професор, академік АН ВО України.

В 1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту, в 1979 – асп-ру Київ. ун-ту. У 1979 – кандидат дис. «Изменения структуры тРНК и АРСаз печени кроликов в онтогенезе», На каф. загальної та молекулярної генетики працює з 1979: асист., старш. викл. (1984), доцент (1986), 1997 – зав. каф. Загальної та молекулярної генетики У 1990 – докт. дис «Молекулярно-генетичные и клеточные механизмы фармакологического действия препаратов из тимуса (тималина, тимогена и вилозена. Наук. інтереси: імуногенетика, генетика постнатального онтогенезу. Читає заг. курс «Генетика» та спецкурси: «Імуногенетика», «Генетика постнатального онтогенезу». У 2002 в. о. експерта ВАК. Понад 10 р. є експертом МОН і МОЗ.

 Автор бл. 300 наук. праць.

Осн. праці: VSerine proteinase osterolytic activity assey of cytotoxic reactions/ J. of Immunological Methods, 1988, v.113 (у співавт.); Цитотоксическая активность лимфоцитов при лучевом поражении // Врачебное дело, 1991. №12 (у співавт.); Генетика постнатального онтогенеза. Підручник. К., 2006 (у співавт.); Генетика. Підручник. 2007, 2008; Клітинна та генна інженерія. Підручник. 2009(у співавт.); Імуногенетика. Підручник. 2009; Антропогенетика з основами медичної генетики. Підручник. 2013 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи