ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коновалов Вячеслав Сергійович

21.03.1937

Місце народження: с. Биківці Лубенського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

В 1959 закінчив зоотехн. ф-т Херсон. с.-г. ін-ту. Працював на різних посадах в радгоспах Херсон. та Крим. обл., асист. Херсон. с.-г. ін-ту. У 1964 вступив до асп-ри Пушкін. лаб. розведення і генетики тварин. У1969 – кандидат «Онтогенетичні особливості мелангенезу у курей різних порід і їх гібридів», а в 1984 – докт. дис. «Механізм множинної дії меланінового забарвлення у тваринних організмів». У Київ.ун-ті. 1967-74 асист., 1974-80 старш. викл., 1980-82 доцент 1982-86 професор каф. заг. генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Викладав: с/к «Генетика популяцій». Бл. 10 р. очолював екол. організацію ун-ту. З 1986 по 1994 працює професор, зав. каф. біотехнології і генетики Укр. держ. агроекол. академії (м.Житомир). У 1989 присвоєно звання професор каф. генетики і біотехнології. З кінця 1994 р. В’ячеслав Сергійович працює головним науковим співробітником відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин Української академії наук. Наук. інтереси – вивчення генет. наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Автор 150 наук. та публіцистичних праць в т. ч. 3-х навч. посіб.Осн. праці: On what course is the Chornobyl iceberg // Chornobyl’s hostages. –1992. – № 4, October; Феногенетичне тестування тварин за мастю // Генетико-селекц. моніторинг у молочному скотарстві. – К., 1999 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи