ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кириленко Таїса Сергіївна

12.10.1948

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філос. ф-т Київ. держ. ун-ту (1973); асп-ру (1976). У Київ. ун-ті на посадах: наук. співроб. (1978), асист. (1980), доц. каф. заг. та інж. психології (1983), доц. каф. заг. та орг. психології (з 2008), доц. каф. загальної психології (2011). Канд. дис. “Исследование проявлений психологической напряженности в связи с особенностями деятельности» (1979). Присвоєно вчен. звання доц. каф. психології (1985). Вчен. секретар спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту докт. дис. (1988 – 2003), чл. спец. вчен. ради по захисту канд. дис. при Ін-ті психології ім. Г.С.Костюка АПН України (1990-93). Вчен. секретар вчен. ради ф-т у (2005-2007). Напрямок наук. дослідж.: заг. психологія, прикладні аспекти психології особистості; розробка вчинково-орієнтованого підходу у дослідж. емоційних переживань та станів особистості. Розробила 4 нормат. та 10 спецкурсів. Читає нормат. курси: “Заг. психологія (емоції, воля)“, “Заг. психологія (для неспец. ф-тів)”, “Експерим. психологія” Психологія самопізнання; Психологія травмуючих ситуацій; Психологія спорту; Психологія духовності. Нагороди: Медаль “Ветеран праці” 1988; пам’ятна медаль Київ ун-ту 2000; почесні грамоти Київ. ун-ту (1997, 2003, 2008), премія “Кращий викл. Ун-ту” (2001), премія ім. Г.І.Челпанова Психол. Ін-ту Рос. академії освіти. (2000), почесне звання “Засл. працівник освіти України “ (2007), почесне звання “Ветеран праці КНУ ім.Т.Шевченка”, почесна грамота за особливо видатні заслуги перед Київським ун. ім Тараса Шевченка (2008). Автор 140 наук. праць, в т. ч. 3 монографій (1 кол.), 6 навч. посіб., 2 підруч. в співавт. Осн. праці: Виховання почуттів. К., 1989, Втрата та пошук гармонії: переживання та стани особистості. К., 2004, Основи психології, підруч. (у співавт.) К., 1995,1996, 1997,1999, 2000, 2002.; Психологія, підруч. (у співавт.) К., 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008; Психологія спорту. Регуляція псих. станів. Навч. посіб. К., 2002., Психологія. Емоційна сфера особистості. Навч. посіб. К. 2007, Психологія травмуючих ситуацій" Навч. посіб. К. 2014.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи