ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маноха Ірина Петрівна

22.01.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.

1989 - закінчила з відзнакою філос. ф-т (відділення психології), 1993 – асп-ру, 2001– докт-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. “Професійний потенціал особистості: досвід онтологічного дослідження”(1993); докт. дис. “Психологія потенціалу індивід. буття особистості: онтологічно орієнтований підхід”(2003).У 1993-96 – старш. наук. співроб., заст. зав. відділу теорії, історії та етнопсихології Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. У 1996-2000 – заст. дир. з наук. роботи НПЦ політ. психології, одна із засн. та заст. дир.а з наук. роботи Ін-ту соціальної та політ. психології АПН України. У 2000-04 – кер.-координатор тренінгових програм у межах Програми технічної допомоги МЕП (LEAP) Агенції США з міжнародного розвитку (АМР США, USAID). У 2003-2007 – заст. дир. з наук.-експерим. роботи Ін-ту вищої освіти АПН України. У Київ. ун-ті на посадах: доц. каф. заг. та інж. психології (1996-2003), проф. каф. заг. та інж. психології (2003-07), з 2008 - зав. каф. заг. та орг. психології, з 2007 - 2010 декан ф-ту психології. Розробила більше 10 нормат. та 5 спецкурсів. Викл. нормат. курси: “Заг. психологія (уява)”, „Психол. практикум з творчої уяви”, “Історія психології”, „Психологія творчості”, „Методологічні конструкти сучасної психології”, „Основи потенціальної психології”. Осн. напрями наук. діяльності: методологічні проблеми сучасної психології, історія психології, психологія особистості, психологія творчості; потенціальні ознаки розвитку суспільних та індивід. процесів; започаткована наук. школа онтологічно-орієнтованих досліджень природи людини та сусп-ва; розроблена психол. теорія потенціалу індивід. буття особистості; є автором низки оригінальних дослідницьких методів та технік. Підготувала 6 канд. наук, 1 д-р наук.Чл. координаційної ради АПН України з психології та педагогики, чл. ДАК МОН України. Гол. спец. вчен. ради з психології Київ. ун-ті з 2006, чл. спец. вчен. рад у системі АПН України. Гол. ред. журн. «Психологія сьогодні» та серій видань: «Історико-психол. архів»; «ARS VETUS – ARS NOVA»; «Вища освіта України у контексті інтеграції до освітнього європ. простору». Нагороди: Премія ім. Г.І.Челпанова (РАО, Москва), 1997, 2000, 2001, Грамота АПН України (1997), Премія АПН України за кращу публікацію року (1998), Почесна грамота АПН України (1999), Медаль ім. Г.І. Челпанова І ступеня “За внесок у розвиток психол. науки” (РАО, Москва, Росія), 2002, Знак МОН України „Відмінник освіти України” 2007. Автор біля 200 наук. праць, серед яких монографії, навч. посіб., подруч. Осн. праці: Людина і потенціал її буття. Монографія. К., 1995; Основи психології. Підруч. К., 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006 (у співавт.), Історія психології ХХ століття. Навч. посіб. К., 1998, 2003 (у співавт. З В.А.Роменцем); Життєві кризи особистості (у співавт.): Науково-метод. посіб. У 2 ч. К., 1998.; Г.І.Челпанов: період проф.ства у Київському ун-ті Св.Володимира. Монографія. К., 2000 (у співав.).; Психологія потаємного “Я”. Монографія. К., 2001.; Методологічні конструкти сучасної психології. Навч. посіб. К., 2009. Літ-ра : Хто є хто в Україні? К., 1998.; Психологія особистості. Словник-довідник. К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи