ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Марисова Людмила Йосипівна

16.02.1917- 19.08.2015

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський.
Науковий ступінь: Кандидат педагогогічних наук.
Наукове звання: Доцент.

Закінчила філол. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка (1949). Асп. на к-рі заг. психології філос. ф-ту (1948-51). Захистила канд. дис. “Проблема характеру в працях М.Г. Чернишевського і М.О. Добролюбова” (1954). З 1949 на постійній роботі в Київ. держ ун-ті. Засновник і зав. к-ри соціал. і пед. психології (1971-87). В цей період встановлені зв’язки к-ри з Лейпцігським, Краківським, Загребським ун-тами, з к-рою соціал. психології Москов. ун-ту, ф-том психології Ленінград. ун-ту.Обиралася заст. декана філос. ф-ту, чл. Вченої ради філос. ф-ту, заст. голови метод. ради ун-ту, редакторм університетської багатотиражної газети “За радянські кадри”, членом партійного комітету ун-ту, чл. Президії Тов-ва психологів СРСР, чл. наук.-технічної Ради Міністерства Вищої та середньої спец.освіти СРСР. Лектор Тов-ва “Знання”. Наукові інтереси: розробка соц.-психолог. проблем малих груп та колективів, психології людських стосунків і міжособистісного спілкування, психології особистості. Основні праці: В чому краса радянської людини.- К., 1963; Малые группы, коллективы и социально-психологические вопросы управления ними.- К.,1974; Коммунистическое воспитание студентов (кол. монограф.).- К., 1977. Нагороди: нагороджена ювілейною мед. “За доблесну працю” (з нагоди 100-річчя від дня народження В.І. Леніна) (1970); орд. “Знак Пошани” (1982), Мінвузу СРСР за відмінні успіхи в роботі (1971, 1979); внесена до Книги пошани Київ. ун-ту (1982). Літ.: Завжди у вирі життя// За радянські кадри, 1959, № 17 (20 березня); Ювілей вченого. Покликання// За радянські кадри, 1977, 18 лютого; Осягнення мудрості // Радянська школа, 1987, № 2; Жінки України. – К., 2001.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи