ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трофімов Юрій Леонідович

22.08.1944- 01.08.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.

1967 - закінчив Миколаїв. Кораблебуд. ін-т. У Київ. ун-ті на посадах: доц. (1982-1989), зав. каф. заг. та інж. психології (1989-2007). 1975 – канд. дис. “Восприятие иллюстративных форм информации”; 1989 – докт. дис. «Інженерно-психологічне забезпечення творчого процесу в САПР”.

 Осн. напрями наук. досліджень: психологічне забезпечення соціотехн. систем; ціннісні орієнтації людини; психологія творчості; психологія реклами. З 90-х років ХХ-го ст. форм. наук. школа – інж.-психол. забезпечення профес. діяльності. Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту соціології та психології по захисту докт. дис. з психології. Чл. комісії з акредитації вищих навч. закладів при МОН України; один із авторів Держ. стандарту фахової підготовки психологів; чл. ред. колегій (Вісника Київ. ун-ту, серії ”Соціологія. Психологія. Педагогіка”; Вісника Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, серії “Психологія”; Вісника Чернігів. пед. ун-ту, серії “Психол. науки”), 2007; президент Ергономічної асоціації України; почесний чл. Інтернац. асоціації вивчення людських відносин (США). Нагороджений Почесною грамотою ВР України. (2004); знаком “Відмінник освіти України” (2004); Почесною грамотою АПН України (2004) Під його кер. захищена 1 докт. і 9 канд. дис. Автор понад 100 наук. статей, метод. посіб. та рекомендацій. Осн. праці: Техническое творчество в САПР (психол. аспект). К., 1989; Психологія. Підруч. (за ред., у співавт.) К., 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008; Інженерна психологія: Підруч. К., 2002; Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. посіб. (у співавт.). К., 2008.

Автор: Б.А. Головко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи