ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ващенко Ірина Володимирівна

12.02.1962

Місце народження: м. Харків .
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: Заступник декана з наукової роботи.

1994 – захист канд. дис. «Розвиток логічної пам'яті підлітків методами активного групового навчання»; 1999 – присвоєно вч. зв. ст. наук. співроб.; 2003 – захист д-р дис. «Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект)»; 2013 – присвоєно вч. зв. проф. Має спец. звання — полковник міліції. Осн. напрями наук. досліджень: проблеми конфліктології, соціальної психології, організаційної психології; формування професійної успішності правоохоронця; профілактика та подолання емоційного вигорання у дитини та працівників правоохоронних органів; професіоналізм в управлінській діяльності. Осн. проф. досягнення: сприяла запровадженню навч. дисц. "Конфліктологія" у навч. процес ВНЗ МВС України, відкриттю спец. "Кримінолог-конфліктолог" та "Психолог-конфліктолог" в Нац. ун-ті вн. справ (нині Харків. нац. ун-т вн. справ), ад’юнктури за напрямом юр. психол. в Акад. управ. МВС (м. К.); Голова наук.-метод. ком. з психол. та практ. психол. МОН України. Нагороди: нагрудний знак МВС України "За відзнаку в службі" II ст. (2003), медаль "За сумлінну працю" III ст. (2007); Подяка НАПН України (2014). Громадська активність: чл. Товариства психологів України, Кримінол. асоціації України, Укр. асоціації організ. психол. та психол. пр., Міжнар. асоціації поліц., спец. вч. рад із захисту д-р і канд. дис. у КНУ імені Тараса Шевченка та Ін-ті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Осн. праці: автор понад 210 наук. пр., у т.ч. 3 моногр., 1 підруч., 19 навч. посіб. Зокрема: Психологія співробітника ОВС в екстремальних (особливих) умовах. Х. 1996; Організація самостійної роботи курсантів по конфліктології при вивченні тем "Історія конфліктології" і "Конфлікт. Класифікація конфліктів". К., 1998; Види конфліктів. К., 1998; Формування пізнавальної самостійності курсантів вищих навчальних закладів МВС як основа підвищення їх професійної підготовки. К., 1998; Основи методології і методики наукового дослідження. К., 1998; Руководителю о конфликтах. К., 1998; Конфлiкт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання. К., 1998; Конфликт и управленческая деятельность. К., 1999; Загальна конфліктологія. Х., 2001; Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрями їх вирішення в органах внутрішніх справ. Х., 2002; Конфлікти великих соціальних груп. Х., 2005; Психологія вищої технічної освіти. Х., 2011; Конфліктологія та теорія переговорів. К., 2013; Психологія професійного зростання жінок-керівників у правоохоронних органах України. Л., 2013.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи