ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Зарубіжної літератури кафедра Зарубіжної літератури кафедра

Іст. назва каф. заруб. л-ри (зав. – професор. І.П. Мегела) – каф. західноєвропейських літератур, її заснування та перші десятиліття наук.-пед. роботи на поч. XX ст. пов’язані з діяльністю наук. семінару професор. В.М. Перетца при каф. слов’яно-руської філології. До 1932 каф. західноєвроп. л-р завідував видатний філолог-германіст, професор. І.В. Шаровольський, автор одного з перших в Україні навч. посіб. для студентів-філологів «Історія західноєвропейської літератури середніх віків» (1909). Сферою наук. розробок каф. спершу була здебільшого історія світ. л-ри – варто згадати праці одного із засн. укр. шекспірознавства професор. С.І. Родзевича, романіста професор. С.В. Савченка. З 1933 під проводом зав. каф. професор. С.В. Савченка в наук.-досл. роботі каф. важливе місце посів аналіз сучас. літ. процесу на Заході. Учні професор. С.В. Савченка (у майбутньому професор. Т.К. Якимович, А.Х. Іллічевський, доцент. А.А. Розанова, Н.О. Модестова, В.І. Пащенко) сформували повоєнний склад співроб. і продовжили справу свого наставника. 1949–76 каф. завідувала професор. Т.К. Якимович, наук.-досл. інтереси якої були зосереджені на історії франц. л-ри, зокрема на літ. натуралізмі та франц. реалістичному нарисі 1830–48 рр. Новаторськими за матеріалом були також монографії професор. Т.К. Якимович про франц. драматургію XX ст. У 1960–70-х рр. під кер. професор. Т.К. Якимович сформувалася викл. школа каф. заруб. л-ри, осн. рисами якої було поєднання академ. системності та сучас. рецепції творів світ. л-ри. Такими принципами керувалися знавець західноєвроп. л-ри XVII–XX ст. доцент. Б.Б. Буніч-Ремізов, молодша генерація доцент. – О. Б. Алексеєнко, Н.Ю. Жлуктенко, А.Г. Баканов, М.О. Кудін. У 1982–94 рр. на каф. працював видатний укр. літературознавець і теоретик л-ри, засн. сучас. укр. компаративістики професор., академік НАНУ Д.С. Наливайко. 1976–87 каф. заруб. л-ри очолювала професор. К.О. Шахова – авторка 15 книг, – під кер. та за участю якої каф. видала низку кол. монографій і посіб., які активно використовує наук. громадськість. Пізніше каф. завідували доцент. А.Г. Баканов (1987–93), професор. Н.Ю. Жлуктенко (1993–2003). У цей період викл. розробили нові навч. програми з курсу історії заруб. л-ри, вступу до літературознавства, історії та теорії літ. критики, методики викладання заруб. л-ри в сш та ін. Розширився спектр дисциплін спеціалізації та спецкурсів з актуальних проблем літературознавства. 2003 р. каф. очолив професор. С.М. Пригодій, який ініціював амер.-укр. компаративістику, поставив проблему античності та амер. романтизму, започаткував на Україні полікритику амер. л-ри у світлі психоаналізу, архетипної критики, деконструкції, неоісторизму, Reader-Response Criticism тощо. Водночас доктор наук, професор. каф. І.П. Мегела, Т.В. Бовсунівська, Т.В. Михед і докторант каф. О.П. Горенко опублікували ґрунтовні дослідження з антич. л-ри, жанрології, пуританської традиції в амер. л-рі, антропонімічного виміру амер. романтизму, що стали важливими працями для укр. науки про л-ру. Ці та ін. напрацювання каф. посприяли оновленню фундамент. і спец. курсів для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, асп. Зараз на каф. працюють доктор філологічних  наук, професор. І.П. Мегела, доктор філологічних  наук, професор. Т.В.Бовсунівська, доктор філологічних  наук професор. Т.В. Михед, кандидат філологічних  наук, професор. Н.Ю. Жлуктенко, кандидат філологічних  наук, доцент. М.О. Кудін, кандидат філологічних  наук, доцент. О.В. Кабкова, кандидат філологічних  наук, доцент. Н.Д. Білик., кандидат філологічних  наук, доцент. О.С.Бойніцька, кандидат філологічних  наук, доцент. Ю. Р. Матасова, кандидат філологічних  наук, доцент. Л.Я. Мірошниченко, кандидат філологічних  наук, асист. Г.О. Канова, кандидат філологічних  наук, асист. Н.О. Любарець, асист. О.І. Кобчінська, асист. О.Г. Шестопал

Алексеєнко Олена Борисівна

 • Останні зміни:
09.10.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила Київ. ун-т та асп-ру при каф. зарубіжної літератури. У Київ. ун-ті з 1966, з 1976 – викл., 1990–2005 – доцент. каф. заруб. л-ри.

Читати далі >Баканов Андрій Георгієвич

 • Останні зміни:
17.06.1949

Місце народження: м. Рига, Латвійська РСР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966–71 закінчив ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1974 – асп-ру. В Київ. ун-ті 1974–92: викл., з 1978 – доцент., 1987–92 зав. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Білик Наталія Дмитрівна

 • Останні зміни:
15.03.1958

Місце народження: м. Ардон, Пн.-Осетин. АРСР, РРФСР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2001 – доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Бовсунівська Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
16.02.1960

Місце народження: м. Кременчук, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 закінчила філологічний  ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією. В Київ. ун-ті з 2003 – професор. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Бойніцька Ольга Сергіївна

 • Останні зміни:
20.04.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила Київ. ун-т, 1998 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 1997: викл., доцент. каф. зарубіжної літератури ІФ.

Читати далі >Буніч-Ремізов Борис Борисович

 • Останні зміни:
29.11.1928

Місце народження: с. Телехівці, Рокитнян. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1952 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1952–56: викл., з 1960 – старш. викл., з 1968 – доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Гордон Яків Ілліч

 • Останні зміни:
01.01.1913

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
З 1934 навчався у ХДУ, 1939 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1944–49: викл., старш. викл., доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Горяча Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
01.01.1969

Місце народження: смт Чемерівка, Чемеровецького р-ну, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1991 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту, 1995 – асп-ру. У Київ. ун-ті 1995–2005 – асист. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Дашкевич Микола Павлович

 • Останні зміни:
16.08.1852- 02.02.1908

Місце народження: с. Бежів Черняхів. р-ну Волин. губ., тепер Житомир. обл..
Наукове звання: професор.
1973 закінчив іст.-філологічний  ф-т ун-ту Св. Володимира. У квіт. 1873 захистив магіст. дис. з історії заруб. л-ри і призначений доцентом ун-ту Св. Володимира. 1877–1908 – зав. каф. всесвіт. (західноєвроп.) л-ри; 1906 – очолив створений на іст.-філологічний  ф-ті ром.-герм. відділ. Чл.-кор. (1902), акад. Петерб. АН (1907).

Читати далі >Жлуктенко Наталія Юріївна

 • Останні зміни:
28.11.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1970 закінчила Київ. ун-т, 1973 – асп-ру. У Київ. ун-ті: з 1973 – викл., старш. викл., 1980 – доцент., 1999 – професор., 1993–2003 – зав. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Іллічевський Анатолій Хомич

 • Останні зміни:
13.06.1913- 01.12.1992

Місце народження: м. Верхньодніпровськ, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1941 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1946: викл., доцент., професор. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Кабкова Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
14.06.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчила Київ. ун-т. Багато рр. працювала в Ін-ті л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. В Київ. ун-ті з 2004 доцент. каф. зарубіжн літератури ІФ.

Читати далі >Кудін Микола Олексійович

 • Останні зміни:
10.02.1948

Місце народження: с. Гаврилівка, Вишгородського р-ну Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 вступив на ф-т нім. мови КДПІ інозем. мов, де в 1970 викладав нім. мову та л-ру, навчався в асп-рі. В Київ. ун-ті з 1977 – викл., старш. викл, з 1987 – доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Матасова Юліана Ревівна

 • Останні зміни:
19.11.1980

Місце народження: м. Новосибірськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
2003 – закінчила ІФ, 2003 – асп. каф. зарубіжної літератури. В Київ. ун-ті з 2005 – викладає курси з історії заруб. л-ри, античної л-ри (л-ра Середньовіччя та Відродження, XVII та XVIII ст.).

Читати далі >Матузова Надія Михайлівна

 • Останні зміни:
03.09.1923- 07.04.1988

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1946 закінчила Київ. ун-т, 1949 – асп-ру. В Київ. ун-ті 1949–62: викл., старш. викл., доцент. (1957) каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Мегела Іван Петрович

 • Останні зміни:
30.05.1946

Місце народження: с. Малий Березний, Великоберезнянського району, Закарпат. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 ф-т інозем. мов Ужгород. держ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті з 2000 професор. каф. історії л-ри та журналістики ІЖ, з 2008 професор. каф. зарубіжної л-ри Ін-ту філології.

Читати далі >Мірошниченко Лілія Ярославівна

 • Останні зміни:
10.07.1972

Місце народження: м. Миколаїв, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1989 вступила на ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1997 – асист., 2001 – доцент. каф. зарубіжної літератури. Стажувалась за кордоном (Нідерланди, Великобританія, США).

Читати далі >Модестова Наталя Олександрівна

 • Останні зміни:
07.11.1912- 27.02.1994

Місце народження: с. Коссара, Камінського р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1935 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1936–39 – навчалася в асп-рі. В Київ. ун-ті: 1939–41 та 1945–77 – старш. викл. та доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Наливайко Дмитро Сергійович

 • Останні зміни:
06.11.1929

Місце народження: смт Понорниця, нині Коропського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Академік НАН України. 1953 закінчив іст.-філологічний ф-т Сум. держ. пед. ін-ту й асп-ру Ленінгр. держ. пед. ін-ту ім. О.І. Герцена. В Київ. ун-ті 1982–96: доцент., професор. (1991) каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Пащенко Вадим Ілліч

 • Останні зміни:
21.12.1918- 09.06.2011

Місце народження: м. Кобиляки Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1937–41 навчався на ф-ті західноєвроп. мов і л-р Київ. ун-ту. В 1942–46 служив у Рад. армії; в 1943 – закінчив Ташкент. військ. уч-ще. В 1944 закінчив Казахський держ. ун-т (м. Алма-Ата). В Київ. ун-ті: 1949–52 – навчався в асп-рі при каф. зарубіжної літератури. 1952–94 – викладав заруб. л-ру на даній каф. на посадах викл., старш. викл., доцент., в.о. професор. 1962–65 – декан ф-ту інозем. мов.

Читати далі >Пригодій Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
29.05.1953- 27.01.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчив ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. 1975–76 – військ. перекладач. В Київ. ун-ті з 2003 – зав. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Розанова Агнеса Анатоліївна

 • Останні зміни:
17.06.1906- 04.04.1976

Місце народження: м. Остер, Чернігів. губ..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1936 закінчила Київ. ун-т. 1936–39 – навчалася в асп-рі. В Київ. ун-ті 1936–76: викл., секретар наук. частини, старш. викладач, доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Савченко Стефан Володимирович

 • Останні зміни:
28.12.1889- 16.01.1942

Місце народження: с. Синявка Чернігів. губ..
Наукове звання: професор.
1913 закінчив Київ. ун-т Св. Володимира з дипломом 1-го ступеня. Залишений при Київ. ун-ті для підготовки професор. звання із західноєвроп. л-ри й ром.-герм. філології і відряджений до Петерб. ун-ту, де 1916 – склав магіст. іспити. Звання приват-доцент. на іст.-філологічн. ф-ті Київ. ун-ту здобув у листоп. 1916 р. З 1917 читав курс лекцій з історії західноєвроп. л-ри та з ром. мовознавства. З 1925 працював професор. каф. зарубіжної літератури, а у 1933 – зав. каф.

Читати далі >Тараненко Оксана Михайлівна

 • Останні зміни:
01.01.1952- 25.07.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила Київ. ун-т. 1977–79 – навчалася в асп-рі. У Київ. ун-ті з 1980: викл., доцент. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Товстенко Оксана Олегівна

 • Останні зміни:
10.10.1959- 11.02.2007

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1982 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1982, на каф. зарубіжної літератури: з 1987 – викл., 2000–04 – доцент.

Читати далі >Чубач Михайло Степанович

 • Останні зміни:
06.11.1905- 01.01.1964

Місце народження: с. Плоскоє Копайгородськ. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1932 закінчив Одес. Ін-т профосвіти. У Київ. ун-ті з 1936: 1936–41 – асп. і викл., 1944–46 – старш. викл., 1946–47 – доцент., зав. відділом зах. мов та л-ри, заст. декана філологічного ф-ту по зах. відділу.

Читати далі >Шамрай Агапій Пилипович

 • Останні зміни:
03.10.1896- 07.04.1952

Місце народження: с. Миропілля тепер Сум. р-ну Сум. обл..
Наукове звання: професор.
1921 закінчив Харків. ун-т, навчався в асп-рі при наук.-досл. Ін-ті укр. культури. В Київ. ун-ті з 1944 – зав. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Шаровольський Іван Васильович

 • Останні зміни:
16.06.1876- 09.07.1954

Місце народження: с. Прохорівка Черкас. губ., нині Черкас. обл..
Наукове звання: екстраординарний професор.
1900 закінчив Київ. ун-т. Один з організаторів ром.-герм. відділення, яке було відкрите в 1906 р. у складі іст.-філологічного ф-ту. В Київ. ун-ті: 1908–50 – приват-доцент., екстраордин. професор., професор.; 1938–40 очолював ф-т зах. мов та л-р, зав. каф. західноєвропейської літератури, з 1938 – перший зав. каф. германського мовознавства.

Читати далі >Шахова Кіра Олександрівна

 • Останні зміни:
28.09.1926- 30.12.2003

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1949 закінчила нім. відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. 1949–52 – асп. каф. зарубіжної літератури, одночасно – викл. нім. мови (1950–62), доцент. (1964), професор. (1975), у 1976 – 87 – зав. каф. заруб. л-ри.

Читати далі >Якимович Тетяна Костянтинівна

 • Останні зміни:
20.09.1905- 10.12.1988

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1926 закінчила літ.-лінгв. цикл ф-ту професор. освіти КІНО, в 1931 – асп-ру при Ін-ті літературознавства АН УРСР. У Київ. ун-ті з 1941: викл., 1943 – доцент., 1944–48 – доцент. каф. зарубіжної літератури та Вчен. секретар ун-ту, 1949–76 – зав. каф. заруб. л-ри, 1976–80 – професор., в 1980–81 – професор.-консультант.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи