ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дашкевич Микола Павлович

16.08.1852- 02.02.1908

Місце народження: с. Бежів Черняхів. р-ну Волин. губ., тепер Житомир. обл..
Наукове звання: професор.

1973 закінчив іст.-філологічний  ф-т ун-ту Св. Володимира. У квіт. 1873 захистив магіст. дис. з історії заруб. л-ри і призначений доцентом ун-ту Св. Володимира. 1877–1908 – зав. каф. всесвіт. (західноєвроп.) л-ри; 1906 – очолив створений на іст.-філологічний  ф-ті ром.-герм. відділ. Чл.-кор. (1902), акад. Петерб. АН (1907). Викладав на ВЖК у м. Києві. Представник культ.-іст. школи та порівняльно-іст. методу в літературознавстві. Досліджував західноєвроп. середньовічну л-ру і романтичні течії, творчість Шекспіра, Гете, Шіллера, Байрона, Пушкіна, Жуковського, Лермонтова, Гоголя, Котляревського, Метлинського та ін. Його гол. працю з історії укр. л-ри – відгук про твір М. Петрова «Очерк истории украинской литературы ХІХ века» (1888) високо оцінили І.Франко та ін. сучасники. Вивчав билинний епос та думи, зв’язки укр. нар. творчості з південнослов’ян. епосом. Працював в галузі історіографії (розвідки про Данила Галицького, походження козаччини тощо). Дійсн. чл. Наук. тов-ва ім. Т.Шевченка (1889); голова Іст. тов-ва Нестора-літописця (1899–1905). Осн. праці: Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям. К., 1873; К вопросу о происхождении русских былин. К., 1883; Первая уния Юго-Западной Руси с католичеством (1246–1256). К., 1884; Заметки по истории Литовско-Русского государства. К., 1885; Еще раз сказания и вопросы о Болохове и Болоховцах. К., 1899. Л-ра: Библиографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834–84). К., 1884. С. 174–175; Сб. статей по литературе и истории в честь Николая Павловича Дашкевича. К., 1906; Лобода А.М. Н.П.Дашкевич как историк литературы русской и малорусской. К., 1908; Сперанский Н.М. Николай Павлович Дашкевич // Изв. отд. рус. яз. и словесн. Имп. АН. 1908. Т. 13. Кн. 2; Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук. Ч. 1. Пг., 1915. С.263; Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. Т. 2. К., 1963; Левінець Р.П., Тіщенко І.І. Дашкевич Микола Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення (1834–2004 рр.). К., 2004. С.190; Чуткий А.І. Микола Павлович Дашкевич (1852–1908). К., 2008; Щербак М. Микола Павлович Дашкевич – повернене ім’я визначного українського вченого // Історичний журнал. № 6. К., 2008. С. 117–119.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи