ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пригодій Сергій Михайлович

29.05.1953- 27.01.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1975 закінчив ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. 1975–76 – військ. перекладач. Учасн. бойових дій, нагородж. двома медалями Народної республіки Ангола. З 1977 викладав англ. мову та заруб. л-ру в КНЛУ, професор. (1997), створив там каф. теорії та історії світ. л-ри (1996). Викладав і займався наук. діяльністю в США – ун-тах штату Міннесота (1989, 1991) та штату Каліфорнія (1997, 1999). Член ASA – American Studies Association (USA), MLA – Modern Language Association (USA). В Київ. ун-ті з 2003 – зав. каф. зарубіжної літератури. Докт. дис. «Імпресіонізм на рубежі ХІХ–ХХ сторіч: типологія та національні особливості (На матеріалі української та американської літератур)» (1995). Започаткував амер.-укр. компаративістику, поставив і дослідив проблему «Античність та амер. романтизм», запровадив в Україні полікритику амер. л-ри і архетипну критику л-ри США. Викладав курси з історії заруб. л-ри, компаративістики та полікритичного аналізу худ. тексту. Автор 15 книг та понад 140 наук. статей. Осн. праці: Літературний імпресіонізм в Україні та США. К., 1998; Література Давньої Греції. К., 1999; Українська філософія Серця та американський трансцендентализм. К., 2002; Античність та американський романтизм. Ч., 2003; Американський романтизм. Полікритика. К., 2006 (у співавт.); Ахетипна критика американської літератури. К., 2008; Фронтирний неоромантизм у літературі США. Різночитання. К. 2010. Л-ра: В.П.Моренець. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. К., 2002. С.30; А.О.Ткаченко. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. К., 2003. С.426; Н.А. Іщенко. Перо сильнее, чем клинок. Симферополь, 2007. С. 62–66; Т.Н. Жужгина-Аллахвердян. Французский романтизм 1820-х гг. Днепропетр., 2008. С. 6–7; О.П. Горенко. Антропонімічний вимір американского романтизму. К., 2008. С. 162, 181; Полікритика американського неоромантизму (шляхетність, химерність, утопія). К., 2012.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи