ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шахова Кіра Олександрівна

28.09.1926- 30.12.2003

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1949 закінчила нім. відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. 1949–52 – асп. каф. зарубіжної літератури, одночасно – викл. нім. мови (1950–62), доцент. (1964), професор. (1975), у 1976 – 87 – зав. каф. заруб. л-ри. В 1959 захистила кандидат дис. Перший в Україні доктор наук з історії угор. л-ри. Досліджувала широкий спектр проблем західноєвроп. та амер. л-р ХІХ–ХХ ст. Літературознавчі дослідження сполучала з вивченням мистец. в його зв’язках з л-рою. Приділяла велику увагу орг. викладання світ. л-ри у сш. Автор першої програми цього курсу (1993) та співавт. наступних її ред., укладач хрестоматій із заруб. л-ри для сш, автор численних метод. статей, співавт. підруч. з історії світ. л-ри ХІХ ст. Талановитий живописець-аматор, учасн. виставок образотв. мистец. Як провідний фахівець з германістики, брала участь у наук. та культ. проектах Гете-Ін-ту в Україні та посольств Австрії, Швейцарії та Німеччини. Чл. спец. рад по захисту кандидат та докт. дис. в Київ. ун-ті та в Ін-ті л-ри ім. Т. Шевченка НАН України за спец. 10.01.04. Підготувала 24 кандидат філологічних наук. Голова Метод. комісії при МОН України. У 1968–69 – зав. відділом критики і публіцистики журн. «Всесвіт». Чл. СПУ (1981). Заслуж. професор. Київ. ун-ту (1998). Нагороди: орден Угорської нар. респ. «За соціалістичну культуру». Автор 15 книг та 300 статей. Осн. праці: Шандор Петефі. Життя і творчість. К., 1972; Венгерская литература 20–40-х гг. ХІХ в. К., 1973; П’ять німецьких письменників-нобеліатів. К., 2002; Творчество великих европейских художников ХV–ХVІІІ вв. К., 1980; Великие европейские живописцы. К., 1988. Л-ра: Жлуктенко Н.Ю. Людина, науковець, викладач. Пам’яті К.О. Шахової // Всесвітня літературара в середніх загальноосвітніх закладах. 2004. № 5. С. 12–14; Кіра Шахова – дослідниця зарубіжної літератури // Літературознавчі студії. Вип. 11. К., 2005. С.151–155; КНУТШ. Незабутні постаті. К., 2005. С.378.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи