ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коваленко Тетяна Олександрівна

16.07.1975

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – асист., 2003 – доц. каф. труд., земел. і екол. права, з 2011 – доц. каф. земельного та аграрного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2002 захистила канд. дис.: «Прав. аспекти реструктизації недержавних с.-г. підприємств». Викладає нормат. курси: «Аграрне право України» та «Правознавство», спецкурси: «Юрид. захист прав суб’єктів земел. правовідносин», «Захист земел. прав фіз. і юрид. осіб», «Прав. забезпечення земел. реформи і приватизації земель». Напрямки наук. діяльності – проблеми приватизації земель сільськогосподарського призначення, врегулювання колізійних моментів паювання і використання землі та майна реорганізованих сільськогосподарських підприємств, право орендного землекористування, особливості правового регулювання банкрутства суб’єктів аграрного підприємництва, ефективність земельно-правового регулювання. Авт. та співавт. більше 150 наук. та навч.-метод. праць. Чл. роб. групи з розробки проекту Аграрного кодексу України (2000), Держ. комплексної програми підтримки та розвитку України села «Добробут через аграрний розвиток України» при Кабміні України (2005), проекту Сталого розвитку туризму в Україні (2007). Нагороджена Почесн. грамотами Держ. суд. адміністрації України (2007) та Держ. суд. адміністрації в м. Києві (2006). Осн. праці: Наук.-практ. коментар Цивіл. кодексу України. К., 2005 (у співавт.), Наук.-практ. коментар до Закону України «Про особисте селянське госп-во». К., 2004 (у співавт.), Порадник кер. с.-г. підприємства. К., 2005 (у співавт.). Л-ра: Багай Н.О. Представники науки аграрного права України // Аграрне право України / За ред. О.О. Погрібного. К., 2004; Момент істини. Літопис каф. труд., земел. і екол. права. К., 2007 та ін. 

Автор: С.І. Марченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи