ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мірошниченко Анатолій Миколайович

19.11.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1999 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1999 – асист., з 2005 – доц. каф. труд., зем. та екол. права; з 2011 – зав., з 2012 – проф. каф. земельного та аграрного права, з 2008 – заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2004 захистив канд. дис.: «Нормування як засіб прав. регулювання земел. відносин», у 2010 – докт. дис. «Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні». Осн. наук. напрями –– нормування як засіб правового регулювання земельних відносин, правове регулювання земельно-орендних відносин, проблеми реалізації права власності на землю, кодифікація земельного законодавства, вирішення колізій у законодавстві. Викладає нормат. курси: «земел. право України», «Екол. право України», «Право екол. безпеки», спецкурси: «Земел. орендні правовідносини», «Прав. забезпечення земел. реформи і приватизації земель», «Актуальні проблеми реформування земел. відносин», «Проблеми реалізації права власності на землю», «Договори оренди землі», Цивіл. відповідальність за ядер. шкоду». Чл. роб. групи з підготовки проектів Законів України «Про цивіл. відповідальність за ядер. шкоду та її фінанс. забезпечення», «Про земел. сервітути», «Про речові права на чужі земел. ділянки»; Аграрного кодексу України. Чл. наук.-техн. та громад. рад Держкомзему України, позаштат. консультант Комітету ВР України з питань аграр. політики та зем. відносин. Автор більше 60 наук., навч.-метод. праць, наук.-експерт. висновків. Осн. праці: Земел. кодекс України з постатейними матеріалами: Зб. нормат.-прав. актів та матеріалів суд. практики / Упоряд. А.М. Мірошниченко. К., 2006; Земел. право України: Навч. посіб. К., 2007. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. К., 2009; Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. К., 2009; Земельне право України: Підручник. К., 2009. Л-ра: Момент істини. Літопис каф. труд., земел. і екол. права. К., 2007. 

Автор: Р.І.Марусенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи