ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Носік Володимир Васильович

08.02.1958

Місце народження: с. Башине Гощанського р-ну, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Акад. АНВО України. 1981 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1985-98 – асист., 1998-2008 – доц., з 2008 – проф. каф. труд., зем. і екол. права, 2011 – проф. каф. земельного та аграрного права; 1997-2000 – заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1995 стажувався в Ін-ті землекористування ім. А.Лінкольна Гарвардського ун-ту США. 1986 захистив канд. дис.: «Прав. забезпечення раціонального використання земель сільськогосп. підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Укр. РСР)»; 2007 – докт. дис.: «Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу». Осн. напрями наук. досліджень – аграр., зем., природоресурс., екол., інвест. право. Викладає нормат. курси «Аграрне право України», «земел. право України», «Екол. право України», спецкурси – «земел. орендні правовідносини», «Проблеми здійснення права власності на землю», «земел. порівн. право». Підготував 3 кандидат юридичних наук. Автор і співавтор більше 200 наук. і Навч. -метод. праць, наук.-практ. коментарів до земел., і цивіл. кодексів України, закону України «Про особисте селянське госп-во» та інших законів України. Чл. роб. групи з підготовки проектів земел., кодексу УРСР (1990); законів України: «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про заставу» (1996), «Про внесення змін та доповнень до земел., кодексу України», «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про оренду землі» (1998); «Про планування і забудову територій», «Про приватизацію землі» (2000), «Про державну землевпорядну експертизу» (2002); «Про примусове відчуження земел. ділянок права приватної власності» (2003); проекту Аграрного кодексу України (2000); проектів Указів Президента України «Про приватизацію та оренду земел. ділянок несільськогосп. призначення для здійснення підприємницької діяльності» (1995); «Про продаж земел. ділянок несільськогосп. призначення» (1999); «Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосп. призначення» (2000); проектів нормат.-прав. актів Держкомзему України, проекту Стратегії сталого розвитку туризму в Україні (2007) та ін. Позаштат. консультант Комітету з питань аграр. політики та зем. відносин ВР України, чл. наук.-консульт. ради Мін-ва юстиції України, чл. наук.-метод. ради при Держкомземі України, чл. наук.-консульт. ради при ВГСУ, чл. Вченої Ради Наук.-досл. центру Держ. служби з питань туризму і курортів Мін-ва культури та туризму України. Голов. ред. журналу «земел. право України»; «земел. право України: теорія і практика»; чл. редколегії журналу «Землевпорядний вісник». Нагороджений Грамотою Президента України, знаком «Відмінник освіти України». Осн. праці: Закон про кооперацію в СРСР в дії. К., 1989; Практ. посіб. з проведення земел., аукціону. К., 2003; Право власності на землю Українського народу. К., 2006; Аграрне право України. К., 1996, 1999 (у співавт.), Екол. право України. К., 2001 (у співавт.); Право власності в Україні. К., 2000 (у співавт.); земел. право України. Підручник. К., 2009 та ін. Л-ра: Вчен.-юристи України. Довідник. К., 1998; Багай Н.О. Представники науки аграрного права України // Аграрне право України / За ред. О.О. Погрібного. К., 2004, Бюлетень МЮ України. 2008. №2; Право України. 2008. №3; Момент істини. Літопис каф. труд., земел. і екол. права. К., 2007. 

Автор: А.М.Мірошниченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи