ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бортник Сергій Юрійович

14.11.1961

Місце народження: с. Варварівка Іллінецького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1984 Київ. ун-т, 1990 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої» (1992), док. дис. «Морфоструктури центрального типу території України : просторово-часовий аналіз» (2002). У Київ. ун-ті: 1985–87 стажист-дослідник, 1990–97 асист., 1997–2002 доц. З 2002 зав. каф. землезнавства та геоморфології географ. ф-ту, проф. Читає курси: «Загальна геологія з основами історичної геології», «Теоретична геоморфологія», «Математичні методи в геоморфології», «Вступ до фаху». Наук. інтереси: структурна геоморфологія, методологія географ. науки, застосування дистанційних методів при вивченні поверхні Землі, проблеми теор. геоморфології, морфоструктурного та неотектонічного аналізу, військової географії.

Автор понад 110 праць.

Віце-президент–Головний вчений секретар Укр. геогр. тов-ва. Осн. праці: Методологія географічної наук и. К., 1997 (у співавт.); Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. К., 2002 (у співавт.); Основи мінералогії та петрографії : Підруч. К., 2011 (у співавт.), Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. К., 2012 (у співавт.), Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу. К., 2012 (у співавт.). Автор карт Нац. атласу України. Нагороди : Почесна грамота МОН України (2008). Літ.: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

Автор: Н.П. Герасименко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи