ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Герасименко Наталія Петрівна

08.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1975 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Реконструкція палеоландшафтів Київського Придніпров’я (плейстоцен і пліоцен)» (1985), док. дис. «Розвиток зональних ландшафтів території України у четвертинному періоді» (2004). З 2005 проф. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту. Читає курси: «Палеогеографія з основами палеоекології», «Палеогеографія антропогену», «Палеоландшафтознавство», «Методи палеогеографічних досліджень», «Методи аналітичних досліджень четвертинних відкладів», «Геоархеологія», «Палеоекологія». Наук. інтереси: палеогеографія та стратиграфія четвертинного періоду, еволюція плейстоцен. і голоцен. ландшафтів, палеоекологія давньої людини на території України, палеопедологічний та спорово-пилковий методи, реконструкція давніх ґрунтів та рослинності як індикаторів давніх ландшафтів та клімату.

Автор понад 250 наук. праць.

Осн. праці: Палеогеографія Київського Придніпров’я. К., 1984 (у співавт.); Палеогеографічні етапи та детальна стратиграфічна схема плейстоцену і пліоцену України. К, 1993 (у співавт.); The Middle and Upper Paleolith of the Easten Crimea. Liege, 2004 (у співавт.); Основи палеогеографії четвертинного періоду. К., 2010; Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України. К., 2010. Автор карт Комплекс. атласу Київ. обл., Нац. атласу України, Істор. атласу України. Член комісії із четвертинної стратиграфії Міжнародної спілки четвертинників INQUA, віце-президент Нац. комітету четвертинників INQUA України. Літ.: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008. Енциклопедія сучасної України / І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. Т. 5. К., 2006. 

Автор: О. О. Комлєв

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи